Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 91

  ББК 74.58 Т29

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Некаторыя граматычныя асаблівасці дзеяслоўных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Исследования учёных - на службу пятилетке. Ч. 4: филологические науки : тезисы докладов науч.-практ. конф., Гродно, 29 сент. 1980 г. (XXVI съезду посвящается) / М-во высш. и сред. спец. образования БССР, Гродненский областной совет НТО, Гродненский гос. ун-т ; ред. кол.: В. М. Никитевич [и др.]. – Гродно : 1980. – С. 14-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае даследаванне гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства.- Рэц. на кн.: Запрудскі С.М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930-я гады.- Мінск: БДУ, 2013.- 367 с.
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 73 / Філіал "Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэдкал.: В. М. Нікалаева, М. П. Антропаў, А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 170-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае слова ў беларускай парэміялогіі : Рэц. на кн.: Лепешаў І. Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства : Дапаможнік.- Гродна : ГрДУ,2006.-279с
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Новая кніга пра ўласныя імёны. - Рэц. на кн.: Шур, В. Беларускія ўласныя імёны: беларуская антрапанімія і тапанімія: дапаможнік для магістрантаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1 - 21 80 11 "Мовазнаўства"
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2018. – № 6. – С. 46-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новы этап даследавання прыказак
  / М. А. Даніловіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2014. – № 3(185). – С. 150-153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Парэміялагічная спадчына прафесара І.Я. Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 105-109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Перспектывы дыялекталагічнай працы ў школе
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 7. – С. 91-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Пра ЧОРТА і КУЛІЧКІ: этымалагічны аналіз фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 3. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праблемы размяшчэння фразеалагізмаў у слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 10. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праблемы супастаўляльнай фразеалогіі
  : дапаможнік для студ. і магістрантаў філал. спец. вышэйшых навучальных устаноў / М. А. Даніловіч, Т. П. Фундатар, І. К. Цівунчык ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – 133 с. – ISBN 978-985-90264-7-8 : 16000р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...6789101112131415...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека