Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 173
 • 1

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Агульнародныя словы ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2003. – № 6. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адданасць роднаму слову: Да юбілею Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 27-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81. Д20

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне катэгарыяльнай полісеміі ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Дарагое мне - і маё - беларускае : навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага / навук. рэд. Д. В. Дзятко ; Рэдкал. Г. М. Валочка. – Рига : BVKI, 2018. – С. 201-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне фактаў гісторыі ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 129-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адфразеалагічнае словаўтварэнне ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 25-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Айканімія Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 125-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Алешчык, В. А.
  Айканімія Сапоцкінскага краю
  / В. А. Алешчык, М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 28-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  Актуальныя праблемы фразеалогіі ў параўнальна-тыпалагічным накірунку
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 06 Параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-350. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Апанас Цыхун
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 5. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Асноўныя кірункі супастаўляльна-тыпалагічнага вывучэння фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 1(108). – С. 114-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты супастаўляльнага вывучэння фразеалігічных сістэм
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 2(156). – С. 67-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты этналінгвістычнага вывучэння рэгіянальнай тапаніміі на стадыі збірання
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 30-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Асяродак навукі і прафесійнага майстэрства (да 20-годдзя кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства)
  / П. У. Сцяцко, М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 3(119). – С. 145-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Балтызмы ў сістэме лексічна-фразеалагічных адносін (на матэрыяле беларускіх гаворак)
  / М. А. Даніловіч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 75-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 82.3(4Бел.)-41 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларускае вяселле: Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы
  : на матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык. – Гродна : Таварыства беларускай мовы, 2000. – 136 с. – 400р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларуская дыялекталогія
  : практыкум / М. А. Даніловіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна, 1995. – 88 с. – 8750р., 38экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3-3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія і яе лексічная аснова
  / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 271 с. – ISBN 985-417-549-9 : 7361р., 22экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 81. Н35

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Бінарныя фразеалагічныя спалучэнні ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навук. зб. да 60-годдзя П.А. Міхайлава. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 145-149. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Аказіянальныя кампаненты ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 52-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Словы балцкого паходжання ў структуры беларускіх дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2003. – № 1. – С. 37-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Пашырэнне кампанентавага складу фразеалагізмаў ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 97-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічна-марфалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2002. – № 1. – С. 122-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Эквівалентныя ўласнафразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 128-136. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне тапаніміі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2006. – № 2. – С. 156-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рэгіянальныя фанетычныя асаблівасці гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 40-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Да вызначэння ўласнафразеалагічных дыялектызмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 61-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фразеалагізмы з архаічнымі кампанентамі
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2006. – № 3. – С. 117-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Першае манаграфічнае даследаванне мовы беларускага заканадаўства. Рэц. на: Кулеш Г.І. Мова беларускага заканадаўства ХХ ст.: генезіс і эвалюцыя. - Мінск: БДУ, 2015
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 2. – С. 116-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 81. П99

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Влияние контактных языков на фразеологию говоров Гродненщины
  / М. А. Даніловіч // XV Міжнародны з'езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists : тезісы дакладаў Міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.: у 2 т. Т. 1. Мовазнаўства. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 29-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вобраз жанчыны ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2021. – № 3. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вывучэнне і сістэматызацыя навуковых крыніц беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалагізмаў у курсе «Беларуская дыялекталогія»
  / М. А. Даніловіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогii на ўроках мовы
  : дапаможнік для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Народная асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогіі на ўроках мовы
  : дапам. для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Нар. асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – ISBN 5-341-00406-Х : 1р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вытокі і ўжыванне фразеалагізма Бог жыве (паводле матэрыялаў друку і Інтэрнэта)
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в свете современных лингвистических парадигм : сб. научн. ст. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вялікая літара і слова 'бог' у фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Гідронімы басейна ракі Котры
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 68-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г51

  Гістарычная фанетыка беларускай мовы
  : практыкум : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / склад.: М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, Ж. С. Сіплівеня. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 128 с. – ISBN 978-985-582-390-3 : 12,07р., 25экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 109 с. – ISBN 5-343-00752-2 : 2,1р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Грунтоўнае даследванне лексікі беларускай мовы.- Рэц. на кн.: Гапоненка І.А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ - пачатку ХХ ст. : асблівасці станаўлення і развіцця / І.А.Гапоненка.- Мінск: БДУ, 2012.- 307 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 40-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Паўла Уладзіміравіча Сцяцко
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дзіцячая фразеалогія ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 330-334. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дражнілкі ў фальклоры Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 173-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81. С24

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектна-літаратурныя антанімічныя адносіны ў беларускай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // "Святло душы і таленту Святло..." : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А.А.Станкевіч] / Рэдкал. А. М. Ермакова, і інш. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 67-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная мова - шчодрая крыніца літаратурнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2016. – № 2. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  ББК 81.411.3 Д91

  Дыялектная мова Гродзеншчыны
  : хрэстаматыя па курсах: "Беларуская дыялекталогія", "Гісторыя беларускай мовы", спецкурсах: "Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны", "Беларуская этналінгвістыка" для студ. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: Н. К. Памецька, М. А. Даніловіч. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 260 с. – ISBN 978-985-417-933-9 : 12085р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная фразеалогія ў творах Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 61-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека