Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 17
 • 11

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Роля гарадоў у фарміраванні этнакультурнай сітуацыі ў заходнім рэгіёне Беларусі ў канцы ХХ ст.
  / А. М. Макрушыч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2011. – № 2(110). – С. 21-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Складванне этнакультурных асяродкаў на Гродзеншчыне ў канцы ХХ - пачатку XXI ст.ст.
  / А. М. Макрушыч // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. А. Можейко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 297-301. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Спецыфіка рэлігійнасці хрысціян сучаснай Беларусі
  / А. М. Макрушыч // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 152-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 60. Р17

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Станаўленне грамадскіх арганізацый этнічных супольнасцяў у Беларусі ў канцы 1980-х - пачатку 2000-х гг.
  / А. М. Макрушыч // Развитие социального партнерства между органами государственной власти, женскими, профсоюзными, другими некоммерческими организациями : материалы III Республиканской научно-практической конференции, Гродно, 26 апреля 2014 г. / ред. кол. Л. В. Кашенкова [и др.] ; сост.: Л. В. Кашенкова, Н. И. Черкес. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 34-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Л93

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Узаемаадносіны гарадскіх улад і яўрэйскага грамадства Навагрудка ў першай палове ХІХ ст.
  / А. М. Макрушыч // Людзі і ўлада Навагрудчыны : гісторыя ўзаемадзеяння : (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. В. В. Даніловіч, А. Б. Доўнар, А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 235–245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) П70

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Этнакультурнае развіццё гарадоў Гродзеншчыны ў 1990-х гг.
  / А. М. Макрушыч // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі : XIX - пачатак XXI ст. : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. тома Я. А. Роўба [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 330-338. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 65.04 Р32

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Этнакультурныя працэсы ў гарадах заходняга рэгіёна Беларусі ў канцы ХХ ст.
  / А. М. Макрушыч // Регионалистика : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. Н. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 210-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<12
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека