Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 19
 • 1

  ББК 83. В11

  Мішчанчук, Мікола Іванавіч
  А калі ўважліва ўчытацца ў тэкст? (пра паэму "Сцяг брыгады" Аркадзя Куляшова: спроба аб'ектыўнай ацэнкі)
  /М.І. Мішчанчук // В мире литературы . Выпуск 4 : Сборник начных трудов/Учреждение образования "Брестский гос. ун-т им. А.С.Пушкина"; науч. ред. Т.В. Сенкевич.- Брест : УО "Брестский госуниверситет им.А.С.Пушкина", 2004 .- С.4-19 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 83.

  Мішчанчук, Мікола Іванавіч
  Андрэй Мрый ( Андрэй Платонавіч Шашалевіч. 1893-1943 )
  /М.І. Мішчанчук // Роднае слова.- 2003 .- № 9.- С.52-62 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Асацыяцыі
  /М.І. Мішчанчук // Роднае слова.- 2009 .- № 10.- С.11-13 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 83.3(4БЕI)6 М71

  Мішчанчук, М. І.
  Беларуская лiтаратура 20 ст.: вучэбны дапаможнiк
  /М.І. Мішчанчук, І.С. Шпакоўскі.- Мн. : Высш. шк., 2001. - 352 с. - 2730р., 3экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 83.3(4Беі) Б43

  Беларуская літаратура
  : вуч. дапам. для 11 кл. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ З.П. Мельнікава [ и др.]; пад рэд. Г.М. Ішчанкі, З.П. Мельнікавай.- Мінск : Нацыянальны ін-т адукацыі, 2009. - 304 с. - ISBN 978-985-465-592-5, 2472р., 5экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 74.268.3Беі М71

  Мішчанчук, Мікалай Іванавіч
  Беларуская літаратура ў 11 классе
  : дапаможнік для настаўнікаў/ М.І. Мішчанчук, Г.Я. Адамовiч.- Мінск : Унiверсiтэцкае, 2001. - 230 с. - 572р, 5экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 74.

  Мішчанчук, М. І.
  Беларуская паэзія 20-х гадоў ХХ стагоддзя. Жанры.Стылі.Постаці. Праграма курса на выбар для 12 класа
  /М.І. Мішчанчук // Беларуская мова і літаратура.- 2007 .- № 9.- С.13-18 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 83.

  Мішчанчук, Мікалай Іванавіч
  Беларуская сатыра 20-30 гадоў 20 стагоддзя: асобыя старонкі
  /М.І. Мішчанчук // Беларуская мова і літаратура.- 2004 .- № 5.- С.27-31 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Вобраз-канцэпт беларуса ў купалавай творчасці
  /М.І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага універсітэта.Серыя філалагічных навук.- 2006 .- № 3(6).- С.12-18 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 83.

  Мішчанчук, Мікола Іванавіч
  Іван Шамякін
  /М.І. Мішчанчук // Роднае слова.- 2003 .- № 11.- С.42-49 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 83.3(4Беі)6 М71

  Мішчанчук, М. І.
  Класіка - сучаснасць - перспектывы
  : пра літаратурны працэс XX стагоддзя/М.І. Мішчанчук; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун - т імя А.С. Пушкіна"; навук. рэд. З.П. Мельнікава.- Брэст : БрДУ, 2009. - 188 с. - ISBN 978-985-473-434-7, 1100р., 1экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  "Ластаўка з Палесся" ывучэнне паэзіі Яўгеніі Янішчыц у школе
  /М.І. Мішчанчук // Роднае слова.- 2008 .- № 11.- С.15-17 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Мадэрнісцкія тэндэнцыі ў беларускай паэзіі 1920-х гадоў
  /М.І. Мішчанчук // Беларуская мова і літаратура.- 2008 .- № 2.- С.43-48 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 83.(4Беи)

  Мішчанчук, М. І.
  Педагагічныя ідэі акадэміка М.А.Лазарука і іх практычнае ўвасабленне
  /М.І. Мішчанчук // Веснік адукацыі.- 2011 .- № 12.- С.58-60 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Салдаты самай вялікай вайны. Творчасць Івана Навуменкі
  /М.І. Мішчанчук // Роднае слова.- 2007 .- № 2.- С.52-58 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Старонка адраджэння: з назіранняў пра паэму М.Гусоўскага "Песня пра зубра", яе пераклады
  /М.І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія.- 2011 .- № 2.- С.29-35 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Хай не згасне памяць. Да 80-годдзя з дня нараджэння М.А. Лазарука
  /М.І. Мішчанчук // Веснік адукацыі.- 2006 .- № 7.- С.62-66 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 83.

  Мішчанчук, М. І.
  Эвалюцыя творчасці Максіма Танка. Да 100-годдзя Максіма Танка
  /М.І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія.- 2012 .- № 2.- С.170-175 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 83.3(2=Бела)6 М71

  Мішчанчук, Мікалай Іванавіч
  Як жыць - дык жыць для Беларусі
  : вучэб. дапам. па беларус. літ. для вучняў ст. кл. агульнаадукац. шк./М.І. Мішчанчук.- Мінск : Нар. асвета, 1995. - 334 с. - 10850р., 10экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека