Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 628
 • 1

  ББК 63.3(4Лит)4 Д43

  Дзярновiч, А. І.
  "...in nostra Livonia"
  : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т.1 / А. І. Дзярновiч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Athenaum, 2003. – 373 с. – ISBN 985-6374-01-4 : 6900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, Ірына Эрнстаўна
  Авангард і традыцыя
  : Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 3910р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.3(4Беі)622 К14

  Казлова, С. Л.
  Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абластей Беларусі (1941-1944 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. Л. Казлова ; НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 72. А28

  Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
  : да 75-годдзя з дня заснавання / НАН Беларусі ; рэд. савет А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 321 с. – ISBN 978-985-08-1326-8 : 137666р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 83.3(4Беі) А31

  Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. I. В. Саверчанка ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.] ; уклад. Н. В. Якавенка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 158 с. – ISBN 978-985-08-2547-6 : 5,85р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 81.411.3 Р15

  Радзіваноўская, Наталля Аляксандраўна
  Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. А. Радзіваноўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 72.4(4Беі) А38

  Акадэмічная гуманітарыстыка : 2016 - 2020 гады
  : важнейшыя вынікі дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў "Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства" / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; аўт. кал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; кіраўнік праекта А. А. Каваленя. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 279 с. – ISBN 978-985-08-2772-2 : 18,06р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 81.411.3 Ш13

  Шабовіч, Мікалай Віктаравіч
  Аказіяльныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст.
  : аўтарэф. дыс.... канд. філ. навук: 10.02.01 / М. В. Шабовіч ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн., 2004. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека