Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 9
 • 1

  ББК 63.

  Сташкевіч, М. С.
  З ідэяй аб нацыянальнай незалежнасці: Да 85-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі
  / М. С. Сташкевіч // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2003. – № 3. – С. 74-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.3(2)622 В99

  Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)
  : вуч. дапам. для вуч. 11 кл. устан., якія забяспеч. атрыманне агул. сярэд. адукац., з бел. мовай навучання / А. А. Каваленя [и др.] ; пад рэд. М. С. Сташкевіч, А. А. Каваленя. – Мн. : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2004. – 231 с. – ISBN 985-476-232-7 : 3992р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.3(4Беі)622 В99

  Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)
  : Вуч. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыі / А. А. Каваленя [и др.] ; пад рэд. А. А. Каваленя, М. С. Сташкевіч. – Мн. : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2004. – 279 с. – ISBN 985-476-252-1 : 4639р., 273экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.3(2Б)711 С78

  Сташкевіч, М. С.
  Вялікі Кастрычнік у Беларусі
  / М. С. Сташкевіч. – Мінск : Нар. асвета, 1985. – 128 с. – ,2р., 9экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя Беларусі
  : тыпавая вучэбная праграма для ВНУ / Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі ін-т вышэйшай школы" ; пад рэд. М. С. Сташкевіча ; склад.: У. С. Кошалеў, Н. М. Ганушчанка, М. С. Сташкевіч. – Мінск : РІВШ, 2008. – 51 с. – 2408р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да канца XVIII ст.
  : вучэб. дапаможнік для 10 кл. агульнаадукац. шк. з бел. і рус. мовамі навучання / Г. В. Штыхаў [и др.] ; пад рэд. М. С. Сташкевіч. – Мінск : Нар. асвета, 2002. – 192 с. – ISBN 985-12-0537-0 : 716р., 9экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.3(2)622 Б27

  Басюк, Іван Аляксандравіч
  Заходняя асобая ваенная акруга - Заходні фронт напярэдадні і ў пачатковым перыядзе Вялікай айчыннай вайны
  : аўтарэф. дыс.... доктара гістар. навук: 07.00.02 / І. А. Басюк ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. кіраўнік М. С. Сташкевіч. – Мн., 2004. – 34 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  ББК 63.(4Беи)

  Сташкевіч, М. С.
  Лаўрэнцій Абэцэдарскі: народжаны стаць гісторыкам
  / М. С. Сташкевіч // Беларуская думка. – 2011. – № 7. – С. 60-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Сташкевіч, М. С.
  СУЧАСНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ: СТАН, ДАСЯГНЕННІ, ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ
  / М. С. Сташкевіч // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 3-4 мая 2002 года. Гродна: У 4 ч. Ч.1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. I.П. Крэнь, І. А. Змітровіч, У. Навіцкі. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 9-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека