Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 138
 • 126

  полный текст

  Тэхніка маўлення
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 27.11.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-722. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 83

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  У цэнтры беларускай фразеалогіі – чалавек: пра слоўнік “Вобраз чалавека ў беларускай фразеалогіі” В. Ляшчынскай, З. Шведавай
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2022. – № 1. – С. 57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Усё там: і зямля, і неба, і вада...". Метадычная каштоўнасць беларускай народнай загадкі ў сучаснай школе
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 45-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 74.58

  Шандроха, Нонна Эдмундовна
  Формирование коммуникативно-речевой компетенции студентов нефилологических специальностей
  / Н. Э. Шандроха // Проблемы педагогики. – 2019. – № 5(44). – С. 43-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Франтавыя лісты Леаніда Гарэцкага як рытарычны ўзор эпісталярнай камунікацы
  / Н. Э. Шандроха // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 100-годдзя Першай і 75-годдзя Другой сусветных войнаў) : матэрыялы XXII Гарэцкіх чытанняў. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2014. – С. 51-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Францыск Скарына як слаўны рытар эпохі Адраджэння
  / Н. Э. Шандроха // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI - XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэд. А. У. Бразгуноў. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 86-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) B56

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Хрысціянская пропаведзь як актыўны рытарычны жанр маўлення
  / Н. Э. Шандроха // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 6. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2014. – С. 307-312. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 74.02 Э16

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Эвристические занятия по учебным предметам: Занятие 19. Риторика профессионального диалога. Тема: Педагогическое общение: риторический аспект
  / Н. Э. Шандроха // Эвристические занятия по учебным предметам : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как разработать и провести занятие эвристического типа" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 44-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Экспрэсіўная паэтыка твораў Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 117-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ш20

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Экспрэсіўны сінтаксіс
  : вучэб. метад. дапаможнік па аднайменным спецкурсе для студ. спец. Г.02.01.04 "Бел.мова і літаратура" / Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 61 с. – ISBN 985-417-414-Х : 1352р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  Элакуцыя як раздзел рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-636. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  Элакуцыя як раздзел рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-730. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Я веру ў лепшы час...": рытарычны аспект франтавых лістоў-споведзяў Леаніда Гарэцкага
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2015. – № 2. – С. 26-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека