Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 6
 • 1

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шаўчэня, М. М.
  Гродна гандлёвы: інфраструктура, транспарт, мытнае уладкаванне (канец XVIII - першая палова XIX ст.)
  / М. М. Шаўчэня // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 178-185. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.3(4Беі) Ш70

  Шаўчэня, Міхаіл Міхайлавіч
  Да праблемы фарміравання гандлёва-прадпрымальніцкай прасторы ў канцы XVIII - першай трэці XIX ст.
  / М. М. Шаўчэня // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. "Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця". 5-6 мая 2000 г. Гродна. РБ / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрГУ, 2001. – С. 229-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Шаўчэня, М. М.
  Культурныя аспекты функцыянавання беларускага кiрмаша ў ХІХ ст. (па матэрыялах Гродзенскай губернi)
  / М. М. Шаўчэня // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 79-85. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  ББК 63.3(4Беі) Ш70

  Шаўчэня, Міхаіл Міхайлавіч
  Мінскія кантракты: росквіт і заняпад
  / М. М. Шаўчэня // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. "Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця". 5-6 мая 2000 г. Гродна. РБ / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрГУ, 2001. – С. 332-336. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Шаўчэня, М. М.
  НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ СТАНАЎЛЕННЯ КУПЕЦКАЙ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ФУНКЦЫІ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСІ ў канцы ХVIII – першай трэці ХIХ ст.
  / М. М. Шаўчэня // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 3-4 мая 2002 года. Гродна: У 4 ч. Ч.2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. I.П. Крэнь, І. А. Змітровіч, У. Навіцкі. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 118-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Ш29

  Шаўчэня, Міхаіл Міхайлавіч
  Развіцце гандлю ў Беларусі (канец XVIII-першая трэць XIX ст.)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / М. М. Шаўчэня ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека