Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 9
 • 1

  ББК 81.

  Шыманская, В. Ю.
  Аспекты мадэлявання псіхалагічных метафар: абстрактныя катэгорыі
  / В. Ю. Шыманская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2008. – № 6, ч. 1. – С. 180-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.

  Шыманская, В. Ю.
  Метафары псіхалагічнага тыпу ў беларускай і англійскай мовах: агульнае і спецыфічнае
  / В. Ю. Шыманская // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2008. – № 4(21). – С. 87-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 81.

  Шыманская, В. Ю.
  Аспекты супастаўляльнага аналізу метафар унутранага свету чалавека
  / В. Ю. Шыманская // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2010. – № 5. – С. 152-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 81.

  Шыманская, В. Ю.
  Метафары ўнутранага свету чалавека ў мастацкім тэксце
  / В. Ю. Шыманская // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта = Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2016. – № 4. – С. 58-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.

  Шыманская, В. Ю.
  Камунікатыйна-прагматычныя характарыстыкі адрасанта і адрасата ў мытным медыядыскурсе (супастаўляльны аналіз)
  / В. Ю. Шыманская // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта = Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2020. – № 1. – С. 76-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ш98

  Шыманская, В. Ю.
  Метафарычная рэпрэзентацыя псіхалагічнай сферы чалавека ў беларускай і англійскай мовах (на матэрыале субстантываў)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / В. Ю. Шыманская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2009. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 81.411.3 Ш98

  Шыманская, В. Ю.
  Метафарычная рэпрэзентацыя псіхалагічнай сферы чалавека ў беларускай і англійскай мовах (на матэрыяле субстантываў)
  : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 : обаронена 17.11.09 : зацв. 03.03.10 / В. Ю. Шыманская ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мінск, 2009. – 199 с., 1экз. 

  Диссертация


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 74.26

  Шыманская, В. Ю.
  Псіхалагічныя метафары семантычнай сферы "Прыродны свет". Аспекты мадэліравання ў беларускай і англійскай мовах
  / В. Ю. Шыманская // Народная асвета. – 2008. – № 5. – С. 81-83. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 24. Х46

  Хімія
  : падручнік для 7 кл. устаноў агульнай сярэд. адукацыі з бел. мовай навучання / І. Я. Шымановіч [и др.] ; пад рэд. В. Ю. Шыманская ; пераклад на бел. мову Н. Г. Ляўчук. – 3-е выд., выпр. і дап. – Мінск : Нар. асвета, 2012. – 367 с. – ISBN 978-985-03-1727-8 : 14930р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека