ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 309
 • 151

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г19

  Ганчарук, Ігар Генадзьевіч
  Каталіцкі касцел на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772-1830 гг.
  : аўтарэф. дыс.... канд. гіст. навук: 07.00.02 / І. Г. Ганчарук ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі". – Мн., 2005. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 152

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г19

  Ганчарук, Ігар Генадзьевіч
  Каталіцкі касцел на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772-1830 гг.
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / І. Г. Ганчарук ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2005. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 153

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 154

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) З14

  Загідулін, Аляксей Мікалаевіч
  Нацыянальная і канфесіянальная палітыка польскіх улад у адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921 - 1939 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук: 07.00.02 / А. М. Загідулін ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2005. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 155

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 А61

  Амелька, Сяргей Уладзіміравіч
  Роля дваранства ў развіцці культуры Беларусі (канец XVIII-сярэдзіна XIX стагоддзя)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістарыч. навук: 07.00.02 / С. У. Амелька. – Мн., 2003. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 156

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічныя крызісы і палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця ў дзяржаўных уладаннях Беларусі (другая палова XVII - XVIII ст.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / І. Ф. Кітурка ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 157

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 М28

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Грамадска-палітычны рух у Беларусі за адраджэнне Вялікага Княства Літоўскага (канец XVIII - першая чвэрць XX стст.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. П. Марозаў ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мінск, 2016. – 28 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 158

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX - пачатку XX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 159

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Ш29

  Шаўчэня, Міхаіл Міхайлавіч
  Развіцце гандлю ў Беларусі (канец XVIII-першая трэць XIX ст.)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / М. М. Шаўчэня ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 160

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)6 Г69

  Горны, Аляксандр Сяргеевіч
  Беларускія паланафільскія арганізацыі ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Заходняй Беларусі (1921-1937 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. С. Горны ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2016. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 161

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)6 М16

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991 - 2004 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. М. Макрушыч ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2014. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 162

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)61 М13

  Мазько, Эдуард Аляксандравіч
  Уплыў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на фармаванне культурнай сітуацыі ў Заходняй Беларусі ў 20-30 гады ХХ стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс.... канд. гістарыч. навук / Э. А. Мазько ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 163

  полный текст

  ББК 63.3(4Пол) П84

  Проценко, Ольга Элизаровна
  Участие Союза социалистической молодежи Польши в создании материально-технической базы социализма в годы второй пятилетки (1961 - 1965 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / О. Э. Проценко ; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 30 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 164

  полный текст

  ББК 63.3(4Пол)61 Ш33

  Швайко, Валентина Григорьевна
  Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921-1939 гг.
  : Автореф. дисс.... канд. истор. наук: 24.00.01 / В. Г. Швайко ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. рук. В. Н. Черепица. – Гродно, 2005. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 165

  полный текст

  ББК 63.3(4П)6 Б15

  Бадюкова, Татьяна Алексеевна
  Антивоенное движение молодежи Польши в годы подготовки и развязывания фашистской агрессии в Европе (1933-1939 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Т. А. Бадюкова. – Минск, 1980. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 166

  полный текст

  ББК 65. П37

  Платоненко, Елена Ивановна
  Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства
  [Электрон.ресурс] : электрон.учебно-метод.комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" (по направлениям) / Е. И. Платоненко. – Электрон.текст.дан. и прогр. (9 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/54897. – 2019-1254. – 4141919850. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 167

  полный текст

  ББК 65.01 Ю65

  Юргель, Наталия Валентиновна
  Институционализация деятельности фирмы в трансформационной экономике
  : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Н. В. Юргель ; БГУ. – Минск, 2010. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 168

  полный текст

  ББК 65.04 М80

  Мороз, Аркадий Иосифович
  Экономическая эффективность использования социально-экономического потенциала региона : теория, методология и практика
  : автореф. дис. ... доктора эконом. наук : 08.00.05 / А. И. Мороз ; ГОУ ВПО "Новгородский гос. ун-т имени Я. Мудрого". – Спб., 2012. – 46 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 169

  полный текст

  ББК 65.05 Г85

  Гринь, Наталья Вячеславовна
  Система статистических кредитных рейтингов нефинансовых организаций: методики и модели
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Н. В. Гринь ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2016. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 170

  полный текст

  ББК 65.052 Т19

  Тарасова, Людмила Станиславовна
  Бухгалтерский учет импорта лизинговых услуг у российских лизингополучателей
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Л. С. Тарасова ; Санкт-Петербургский гос. экономический университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 171

  полный текст

  ББК 65.291.5 Г67

  Гораева, Татьяна Юрьевна
  Высокотехнологичный сектор экономики: методические подходы к идентификации, оценке и обоснованию направлений развития в Республике Беларусь
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Т. Ю. Гораева ; Учреждение образования "Белорусский гос. экономический ун-т". – Минск, 2016. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 172

  полный текст

  ББК 65.9(4Беи) К65

  Концеал, Елена Владимировна
  Развитие рынка медицинских услуг в Республике Беларусь
  : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. В. Концеал ; Учреждение образования "Белорусский гос. экономический ун-т". – Минск, 2012. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 173

  полный текст

  ББК 66.0 В21

  Ватыль, Николай Викторович
  Концепция государства в политическом учении И.А. Ильина
  : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / Н. В. Ватыль ; БГУ. – Минск, 2013. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 174

  полный текст

  ББК 66.0 В21

  Ватыль, Виктор Николаевич
  Концепция правового государства в либеральной политической мысли России второй половины 19-начала 20 века
  : Автореф. дисс....доктора политических наук: 23.00.01 / В. Н. Ватыль ; БГУ. – Мн., 2002. – 39 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 175

  полный текст

  ББК 67.0 Б43

  Белоусов, Александр Леонидович
  Социальная функция немецкого государства
  : автореф. дисс....канд. юридич. наук: 12.00.01 / А. Л. Белоусов ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2002. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...3456789101112>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека