Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 21

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Искам, Анна Николаевна
  О фразеологических заимствованиях в белорусском языке
  / А. Н. Искам // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 402-404. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгвакраязнаўчы накірунак (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта
  / Н. Э. Шандроха // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 435-441. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Радзівонава, Т.
  Грыбы лясоў Гродзеншчыны: найменні і іх семантычная структура
  / Т. Радзівонава // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 315-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Буглак, Жанна Марьяновна
  Бульбяныя і хлебныя стравы ў побыце гарадзенцаў: семантычная і словаўтваральная структура намінацыяў, іх паходжанне
  / Ж. М. Буглак // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 350-354. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Бычак, І.
  Азначэнні характарыстыкі асобы ў гаворках Гродзеншчыны
  / І. Бычак // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 338-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Фемінінатывы-неалагізмы ў беларускай літаратурнай мове
  / В. Л. Варановіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 345-350. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Гулінская, Т.
  Славянскія каляндарныя найменні месяцаў
  / Т. Гулінская, П. У. Сцяцко // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 322-326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Назвы асобы — пазычанні з польскай мовы як вынік беларуска-польскіх узаемадзеянняў
  / А. І. Кавальчук // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 301-306. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  Лёс старажытных назваў спадніц (саян, панёва, андарак) у гаворках Гродзеншчыны
  / С. Г. Сячэйка // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 358-363. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Іншамоўныя культуралагічныя намінацыі і іх аб’ектыўныя дэрываты ў гаворцы Гродзенскага раёна
  / Ж. С. Сіплівеня // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 311-315. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека