Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1601

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Некаторыя асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 157-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1602

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Малышева, Ольга Леонидовна
  Национально-культурная семантика в переводе художественного текста с белорусского языка на английский
  / О. Л. Малышева // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 365-370. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1603

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Марфаналагічныя асаблівасці словаўтваральнай структуры дзеясловаў незакончанага трывання ў мове Янкі Купалы
  / В. Л. Варановіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 178-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1604

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Лінгвакультура "чалавека гаворачага" ў наратыўным тэксце
  / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 362-365. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1605

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Ковалёва, Лилия Евгеньевна
  К вопросу о переводе культурно-маркированной лексики с белорусского языка на английский (на материале художественных произведений белорусских писателей)
  / Л. Е. Ковалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 370-374. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1606

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Тэксты з твораў Янкі Купалы для заняткаў па гістарычнай марфалогіі беларускай мовы
  / Н. К. Памецька // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 219-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1607

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Прыслоўныя фразеалагізмы з валентна абмежаваным значэннем
  / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 225-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1608

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Дзеясловы мімікі і жэсту ў працесе адлюстравання канцэптаў "гора" і "страх" (на матэрыяле рамана Янкі Брыля "Птушкі і гнезды")
  / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 374-379. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1609

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Ковалёва, Лилия Евгеньевна
  Особенности перевода реалий с белорусского языка на английский (на материале стихов Янки Купалы)
  / Л. Е. Ковалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1610

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Назоўны прэдыкатыўны назоўнікаў з адценнем параўнання ў мове Янкі Купалы і іншых мастацкіх тэкстах
  / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 241-245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1611

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 215-219. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1612

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Рэальна-гістарычны каментар верша Янкі Купалы "Не плюй у карытца..."
  / I. Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 64-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1613

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Уласныя асабовыя імёны ў творах Янкі Купалы
  / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 229-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1614

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1615

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Истомин, Виктор Серафимович
  Функционирование фразеологических единиц в бытовом дискурсе (на материале пьесы Янки Купалы "Павлинка")
  / В. С. Истомин // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 210-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1616

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Інтэрактыўныя метады на ўроках літаратурнага чытання
  / З. М. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 399-402. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1617

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 249-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1618

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Да праблемы "селекцыі" тэксту
  / Т. І. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 263-267. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1619

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Моўныя асаблівасці п'есы Янкі Купалы "Прымакі"
  / С. В. Асабіна // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1620

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў мове твораў Янкі Купалы: семантычны аспект
  / А. С. Садоўская // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 206-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1621

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Некаторыя прыёмы абыгрывання прыказак у творах Янкі Купалы
  / М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 225-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1622

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Мянушкі і прозвішчы ў творах Янкі Купалы і Якуба Коласа
  / Ж. С. Сіплівеня // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 112-218. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1623

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная сінанімія ў моўнай спадчыне Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1624

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя лексемы СЭРЦА ў лірыцы Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 174-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1625

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная фразеалогія ў творах Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 61-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...616263646566676869>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека