ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 562
 • 1

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Словік, Святлана Уладзіславаўна
  Вобразы жанчын-эмансіпатак у творчасці пісьменніцы Элізы Ажэшкі
  / С. У. Словік // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63. П26

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Ідэя адраджэння Вялікага Княства Літоўскага ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: працоўныя матэрыялы. – Каунас : Vytautas Magnus University Press, 2011. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.3 Ф42

  Брусевич, Анатолий Александрович
  Месца першай часткі «Дзядоў» Адама Міцкевіча ў эстэтычнай прасторы вiленска-ковенскага перыяду творчасцi паэта
  / А. А. Брусевич // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, україінська та білоруська література - взаємне проникмення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулаў. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 101 – 109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3 Ф42

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Танец у еўрапейскай паэзіі і творчасці Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду
  / С.Ф. Мусіенка // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, україінська та білоруська література - взаємне проникмення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулаў. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 87-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 65.04 Р32

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Канцэпцыя героя-вязня ў святле прававых норм у дзенніку і зборніку апавяданняў "Сцэны свету" Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Регионалистика : сб. науч. трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. ред. В. Н. Ватыль ; ред. кол.: Т. И. Адуло, Н. И. Богдан. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 176-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 66. М63

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Зоф'я Налкоўская - грамадская дзеячка, пісьменніца, аўтарка аповесці "Дом над лугам"
  / А. М. Петрушкевіч // Мир для женщины - женщины для мира : материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 315-320. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 71.

  Musijenko, S.
  Деятельность и творчество Франциска Cкорины в контексте европейской культуры
  / S. Musijenko // Bibliotekarz Podlaski. – 2018. – № 2. – С. 125-147. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 71. К90

  Панькоў, Яўген
  Гётэ
  / Я. Панькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. Г - З / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – С. 27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 71. К90

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Гамер
  / Д. М. Лебядзевіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2. Б - Г / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 494-495. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 72.

  Оскирко, Александра Андреевна
  Образ Пасионарии в творчестве Мигеля Эрнандеса
  / А. А. Оскирко // Молодой ученый: вызовы и перспективы : сб. ст. по материалам XXIII междунар. заочной науч.-практ. конф. № 21(23). – М. : Изд. "Интернаука", 2016. – С. 97 – 101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека