Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 303
 • 281

  полный текст

  ББК 81.411.2 Р89

  Минчук, Инна Ивановна
  Типовая ситуация "награждение" в текстах СМИ: прагматика в реализации денотативных ролей
  / И. И. Минчук // Русский язык: система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры русского языка и 90-летию профессора П.П.Шубы) : сб. материалов VII Междунар. науч. конф., Минск, 18-19 октября 2016 г. – Минск : РИВШ, 2016. – С. 208-213. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 282

  полный текст

  ББК 81.411.2 Р89

  Ларина, Татьяна Ивановна
  Украина в фокусе, или Топонимические тропы в СМИ (на материале англо-, русско- и польскоязычной прессы)
  / Т. И. Ларина // Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ) : сб. материалов VI Международной науч. конференции, Минск, 28-29 октября 2014 г. В 2 ч. Ч.2. – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 234-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 283

  полный текст

  ББК 81.411.2 Р89

  Минчук, Инна Ивановна
  Синтаксические конверсивы в текстах региональных СМИ: функциональный анализ
  / И. И. Минчук // Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ) : сб. материалов VI Международной науч. конференции, Минск, 28-29 октября 2014 г. В 2 ч. Ч.2. – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 52-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 284

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Праблема загалоўнай літары ў рэлігійнай тэрміналогіі (на матэрыяле СМІ Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 285

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Этыкетныя маўленчыя жанры рэлігійнага дыскурсу (на прыкладзе перыядычных выданняў Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 122-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 286

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Каштоўнасныя арыенціры савецкай рэкламы (на матэрыяле газеты «Астравецкая праўда» за 1960–1990 гады)
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 102-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 287

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Кодавыя пераключэнні на старонках раённых перыядычных выданняў Беларусі
  / Т. А. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 107-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 288

  полный текст

  ББК 81.+76 S78

  Speech Etiquette in Slavic Online Communities
  / L. Duskaeva [et al.] ; editor L. Duskaeva. – Cham : Palgrave Macmillan, 2021. – 301 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 289

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Займеннікавае ўвасабленне наратыўнай стратэгіі ў "Вясёлых гісторыях чытачоў" (на матэрыяле аднайменнаяй рубрыкі ў газеце "Звязда")
  / Т. А. Піваварчык // Казка ў еўрапейскай прасторы 2 : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы II Міжнароднага форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 27 - 29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры ; гал. рэд. А. І. Лакотка ; рэд. кал.: I. В. Саверчанка [и др.] ; уклад. Ю. В. Пацюпа. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 170-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 290

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Фольклор в семиотике коммуникаций местной газеты
  / Т. А. Пивоварчик // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10 / пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Р. М. Кавалевай. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 33-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...232425262728293031>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека