Педагогические науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 2742
 • 451

  полный текст

  ББК 74.58 З41

  Зборнік артыкулаў аспірантаў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы
  / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; гал. рэд. Л. В. Рычкова ; рэдкал.: У. Д. Разенфельд, і інш. – Гродна, 1996. – 157 с. – 25500р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 452

  полный текст

  ББК 74.00 Д44

  Диагностика и коррекция личностного развития школьника
  : метод. рекомендации по курсу "Педагогика" для студ. педагогических спец. [Электронный ресурс] / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; сост.: Н. В. Михалкович, С. А. Сергейчик. – Гродно : ГрГУ, 2001. – 78 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 453

  полный текст

  ББК 082 Н34

  Громадская, Дарья Андреевна
  Характеристика сенсомоторного уровня читательской деятельности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи
  / Д. А. Громадская ; науч. рук. Т. В. Сидорко // Научный поиск - 2024 : сб. науч. работ студентов / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. Н. В. Крюковская ; редкол.: Н. В. Крюковская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2024. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 454

  полный текст

  ББК 81.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  “Адзнакі трэба ставіць… углядаючыся ў вочы вучня…”: [Інтэрв’ю з Аленай Руцкай]
  / М. У. Грынько // Роднае слова. – 2020. – № 1. – С. 54-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 455

  полный текст

  ББК 74.3 Т38

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Аптымізацыя міжкультурнай адукацыі сродкамі музейнай педагогікі
  / С. Д. Грынько // ТехноОбраз - 2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., (Гродно, 19 - 20 марта 2013 г.). В 2 ч. Ч.2. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 129-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 456

  полный текст

  ББК 37-057.87 Т28

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Музейна-педагагічная дзейнасць як шлях да рэалізацыі апераджальнай адукацыі ў падрыхтоўцы педагогаў
  / С. Д. Грынько // Творческое развитие и саморазвитие личности студентов и учащихся : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. В. П. Тарантей ; редкол.: В. П. Тарантей [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. – С. 29-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 457

  полный текст

  ББК 74

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Мадэль фарміравання асобасных кампетэнцый студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей сродкамі музея
  / С. Д. Грынько // Веснік адукацыі. – 2023. – № 2. – С. 25-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 458

  полный текст

  ББК 83.3 С47

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Актуальныя аспекты рэалізацыі музейна-педагагічнай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры
  / С. Д. Грынько // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспандэнта НАН Беларусі прафесара А. А. Лойкі, Мінск, 28—29 кастрычніка 2021 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; гал. рэд. С. А. Важнік ; навук. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: А. І. Бельскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 389-392. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 459

  полный текст

  ББК 76.1 Б48

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Адукацыйная дзейнасць музея як сродак фарміравання асобасных кампетэнцый будучых педагогаў
  / С. Д. Грынько // Берковские чтения - 2021. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы VI Международной научной конференции (Гродно, 26 - 27 мая 2021 г.) / Международная ассоциация Академий Наук, Совет по книгоизданию ; редкол.: Л. А. Авгуль [и др.] ; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина. – Минск; Москва : ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси : ФГБУ науки НИЦ "Наука" РАН, 2021. – С. 105-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 460

  полный текст

  ББК 81. М74

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Музейна-педагагічная дзейнасць на ўроках беларускай літаратуры як сродак рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу
  / С. Д. Грынько // Мова - літаратура - культура : матэрыялы IX Міжнар. навук. канф. памяці праф. Арнольда Яфімавіча Міхневіча, Мінск, 15-16 кастр. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 255-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 461

  полный текст

  ББК 74.(4Беи) Ф20

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Фама Антонавіч Бельскі як пачынальнік музейнай педагогікі
  / С. Д. Грынько // Фама Антонавіч Бельскі: асоба і педагагічная спадчына = Фома Антонович Бельский: личность и педагогическое наследие. – Мінск : Выдавец Зьміцер Колас, 2020. – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 462

  полный текст

  ББК 81. К45

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Метадалогія і практыка рэалізацыі педагагічнага патэнцыялу музея пры навучанні кітайскіх студэнтаў рускай мове
  / С. Д. Грынько // Китайско-белорусские языковые, литературные и культурные связи: история и современность : материалы междунар. науч. конф., Минск, 17-18 мая 2019 г. / Отв. ред. Н. Н. Хмельницкий ; ред. кол. А. М. Букатая, Го Цзиньлун, В. В. Жуковец. – Минск : БГУ, 2019. – С. 246-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 463

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Фарміраванне асобасных кампетэнцый навучэнцаў сродкамі музея пры выкладанні беларускай літаратуры: метадычны аспект
  / С. Д. Грынько // Веснік адукацыі. – 2020. – № 6. – С. 27-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 464

  полный текст

  ББК 74.48

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Музейная педагогіка ў сістэме падрыхтоўкі будучага педагога
  / С. Д. Грынько // Непрерывное образование педагогов: достижения, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] : материалы II Международных педагогических чтений, Минск, 5 ноября 2019 г. – Минск : АПО, 2019. – С. 185-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 465

  полный текст

  ББК 74.58

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Падрыхтоўка педагогаў-лагапедаў у адзінай адукацыйнай прасторы ўніверсітэта і музея
  / С. Д. Грынько // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2019. – № 3. – С. 127-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 466

  полный текст

  ББК 74. О23

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Шляхі стварэння адукацыйнай прасторы ўніверсітэта і музея ў падрыхтоўцы педагогаў
  / С. Д. Грынько // Образование в современном мире: горизонты и перспективы : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. ред.: С. Я. Кострица [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 467

  полный текст

  ББК 74.58 П44

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Стварэнне адзінай адукацыйнай прасторы "ВНУ - музей" пры падрыхтоўцы педагогаў да адукацыі ў інтарэсах устойлівага развіцця
  / С. Д. Грынько // Подготовка кадров системы дошкольного образования как ресурс устойчивого развития общества [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. – Минск : БГПУ, 2018. – С. 101-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 468

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Роля і месца школьнага музея пры выкладанні беларускай літаратуры
  / С. Д. Грынько // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2018. – № 3. – С. 34-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 469

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Выкарыстанне адукацыйных сродкаў музея пры вывучэнні твораў Янкі Купалы ў пачатковых класах
  / С. Д. Грынько // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 66-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 470

  полный текст

  ББК 74. Т38

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Стварэнне прасторы «ўніверсітэт – музей» пры падрыхтоўцы педагогаў
  / С. Д. Грынько // ТехноОбраз 2017: Инновации в образовании [Электронный ресурс] : сборник научных статей участников ХI Международной научной конференции, Гродно, 14-15 марта 2017 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. П. Тарантей ; ред. кол. В. П. Тарантей [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – С. 336-338. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 471

  полный текст

  ББК 83. В56

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Фарміраванне асобасных якасцей будучых настаўнікаў у адзінай прасторы "ўніверсітэт - музей"
  / С. Д. Грынько // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 8. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2016. – С. 421-436. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 472

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Прафесійнае станаўленне будучых настаўнікаў у адзінай выхаваўчай прасторы "ўніверсітэт - музей"
  / С. Д. Грынько // Профессиональное образование. – 2016. – № 4. – С. 22-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 473

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Вывучэнне нацыянальнага характару беларусаў сродкамі музеяў у межах сацыякультурнай дзейнасці педагогаў
  / С. Д. Грынько // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : материалы международной научной конференции, Гродно, 8-9 декабря 2005 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. М. А. Можейко. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 330-332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 474

  полный текст

  ББК 74.58

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Выкарыстанне сродкаў музея ў выкладанні педагогікі пры падрыхтоўцы будучых настаўнікаў
  / С. Д. Грынько // Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы : мат. респ. науч.-практ. коннф., 18 марта 2009 г., Могилев. – Могилев : Могилевский гос. пед. ин-т им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 31-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 475

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Супрацоўніцтва " музей-школа " пры выкладанні беларускай літаратуры
  / С. Д. Грынько // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2008. – № 6. – С. 45-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 476

  полный текст

  ББК 74.48 Г91

  Грынько, Святлана Дзмітрыеўна
  Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі : тэорыя і практыка музейна-педагагічнай дзейнасці
  : практыкум / С. Д. Грынько ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 50 с. – ISBN 978-985-582-418-4 : 5,28р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 477

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Гугнина, В. А.
  Формирование у младших школьников умения конструктивно управлять временем
  / В. А. Гугнина // Эврика - 2017 [Электронный ресурс] : сборник научных статей / ред. кол. С. Я. Кострица [и др.]. – Гродно : 2017. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 478

  полный текст

  ББК 88.

  Гуламова, Юлия Борисовна
  Мотивация самосовершенствования учителей сельской школы с разными уровнями педагогической компетентности
  / Ю. Б. Гуламова, Б. П. Ковалев // Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості [Электронный ресурс] : зб. матерiалів III Мiжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 30 сентября-1 октября 2021р. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2021. – С. 73-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 479

  полный текст

  ББК 74.02 С81

  Гулевич, Елена Витальевна
  66. Красноречивое молчание. Учебная дисциплина – «Перевод кино- и видеоматериалов» для студентов 3 курса факультета истории, коммуникации и туризма
  / Е. В. Гулевич // 100 эвристических заданий : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как разработать открытое (эвристическое) задание" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 480

  полный текст

  ББК 082 Н34

  Гусева, Светлана Александровна
  Приемы работы на этапе формирования слогового чтения у учащихся с тяжелыми нарушениями речи
  / С. А. Гусева ; науч. рук. О. В. Фомина // Научный поиск - 2024 : сб. науч. работ студентов / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. Н. В. Крюковская ; редкол.: Н. В. Крюковская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2024. – С. 38-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 481

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Гутар, Ольга Иосифовна
  Как быть хорошим учителем иностранных языков
  / О. И. Гутар // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 269-272. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 482

  полный текст

  ББК 74.200.526 С40

  Система работы общеобразовательной школы по профессиональной ориентации учащихся
  : Пособие для классных руководителей, психологов и социальных педагогов / М. С. Гуткин [и др.] ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под общ. ред. М. С. Гуткин. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 188 с. – ISBN 985-417-396-8 : 2330р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 483

  полный текст

  ББК 74. А43

  Гутовская, В. Б.
  Изучение мотивации выбора профессии старшеклассниками
  / В. Б. Гутовская, О. М. Дорошко // Актуальные проблемы воспитания современной молодежи : Материалы Всеросс. межвуз. студенческой науч.-практ. конф., Махачкала, 26 мая 2014 г. – Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М. А.), 2014. – С. 67-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 484

  полный текст

  ББК 51+004 B99

  Гуща, Юлия Вальдемаровна
  О создании веб-квеста на платформе learningapps.org
  / Ю. В. Гуща, А. Г. Дейцева // ByProject 2023 : сб. цифровых материалов VI Междунар. неоконференции "Баркемп ByProject 2023" / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. ред. Н. П. Макарова ; редкол.: Н. П. Макарова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. – С. 30-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 485

  полный текст

  ББК 74. С56

  Давольня, Д. А.
  Фарміраванне арфаграфічнага навыку на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах
  / Д. А. Давольня // Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 2 ноября 2018 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. – С. 44-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 486

  полный текст

  ББК 74.48 М54

  Давыдзік, Наталля Аляксееўна
  Тэатралізаванае прадстаўленне «Ой, калядачкі, бліны-ладачкі!»
  / Н. А. Давыдзік // Методические разработки воспитательных мероприятий в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в 2017 году / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред.: О. В. Котовой, В. В. Стойлик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 87-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 487

  полный текст

  ББК 38. П26

  Давыдик, Елизавета Валерьевна
  Отношение к социальным сетям и возможная зависимость от них студентов педагогических специальностей
  / Е. В. Давыдик, Е. В. Бэкман // Перспективы развития строительного комплекса: образование, наука, бизнес [Электронный ресурс] : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, молодых учёных и студентов , Астрахань, 27-28 окт. 2022 г. – Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. – С. 426-429. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 488

  полный текст

  ББК 74.48 М54

  Давыдик, Наталья Алексеевна
  Фестиваль картофеля «Бульба-фэст"
  / Н. А. Давыдик // Методические разработки воспитательных мероприятий в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в 2017 году / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред.: О. В. Котовой, В. В. Стойлик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 175-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 489

  полный текст

  ББК 78.34(4) М50

  Данилов, Г. В.
  Оптимальная модель вузовской библиотеки: традиционные и инновационные технологии
  / Г. В. Данилов // Менеджмент вузовских библиотек: Роль библиотеки в обеспечении учебного процесса вуза в контексте новой парадигмы образования : Материалы 6-й Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Научной библиотеки УО "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы". 23-25 марта 2005 г. Гродно. РБ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Г. В. Данилов. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 69-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 490

  полный текст

  ББК 78. В90

  Данилов, Г. В.
  Смена парадигмы в деятельности библиотеки в условиях реформирования высшей школы
  / Г. В. Данилов // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-26 окт. 2001 г. – Минск : Изд. ООО "Красико-Принт", 2001. – С. 77-83. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 491

  полный текст

  ББК 72. О28

  Дейцева, Анна Геннадьевна
  От реализации принципа "равный обучает равного" до деятельности тьютора
  / А. Г. Дейцева, Е. А. Сетько // Образование. Наука. Карьера: в 2 т. Т. 2 : сб. науч. ст. Междунар. науч.-метод. конф., Курск, 24 января 2018 г. / Отв. ред. А. А. Горохов. – Курск : Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2018. – С. 146-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 492

  полный текст

  ББК 74.

  Денисенко, Андрей Дмитриевич
  Анализ основной нормативно-правовой базы Республики Беларусь в контексте воспитания студенческой молодежи (1991–2008 гг.)
  / А. Д. Денисенко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2020. – Т. 10. – № 3. – С. 107-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 493

  полный текст

  ББК 74

  Денисенко, Андрей Дмитриевич
  Исторические периоды в анализе генезиса системы воспитания студентов в высшей школе Республики Беларусь (1991—2022 гг.) (Окончание. Начало в № 3 за 2022 год)
  / А. Д. Денисенко // Педагогическая наука и образование. – 2022. – № 4. – С. 81-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 494

  полный текст

  ББК 74. А43

  Денисенко, Андрей Дмитриевич
  Современные подходы к воспитанию студентов
  / А. Д. Денисенко // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: современная система общего среднего и высшего образования как исторический фактор единства и устойчивого развития общества [Электронный ресурс] : сб. материалов Республ. науч.-метод. конф., Гомель, 16–17 марта 2022 г. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. – С. 98-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 495

  полный текст

  ББК 74.48

  Денисенко, Андрей Дмитриевич
  Исторические периоды в анализе генезиса системы воспитания студентов в высшей школе Республики Беларусь (1991—2022 гг.)
  / А. Д. Денисенко // Педагогическая наука и образование. – 2022. – № 3. – С. 79-85. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 496

  полный текст

  ББК 66.0 С56

  Дёнер, Максимилиан
  Краткий обзор реализации Болонского процесса в системе образования Германии
  / М. Дёнер // Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия: белорусская политология: многообразие в единстве : материалы VII междунар. науч.-практ. конференции, Гродно, 5 - 6 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / Гос. науч. учреждение "Ин-т философии НАН Беларуси", Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. Н. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 141-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 497

  полный текст

  ББК 74.

  Джига, Надежда Дмитриевна
  Акмеологическая концепция созидания продуктивного субъекта образования средствами образования
  / Н. Д. Джига // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 3. – С. 48-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 498

  полный текст

  ББК 74.58

  Джига, Надежда Дмитриевна
  Созидание продуктивного субъекта образования средствами самореализации природных потенциалов
  / Н. Д. Джига // Педагогическая наука и образование. – 2017. – № 2. – С. 25-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 499

  полный текст

  ББК 74.

  Джига, Надежда Дмитриевна
  Осознанное стремление субъектов образования к самореализации и самосовершенствованию созидательной деятельности
  / Н. Д. Джига // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 500

  полный текст

  ББК 74.

  Джига, Надежда Дмитриевна
  Интерактивно-алгоритмическая модель психолого-акмеологической концепции созидания продуктивного субъекта образования акмеолого-управленческими средствами
  / Н. Д. Джига, Е. М. Бантюкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 2. – С. 29-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...6789101112131415...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека