З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры | Электронная библиотека ГрГУ
ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Искусство » З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры

З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры

Библиографическое описание документа: Чайко, Марина Петровна
З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
/М.П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульн. рэд.: Д.У. Дука, У.А. Лобача, А.І. Корсак; рэдкал.: Д.У. Дук, В.В. Даніловіч, М.Ф. Піліпенка, А.І. Корсак, В.А. Емяльянчык, У.А. Лобач, С.М. Лясовіч.- Наваполацк : ПДУ, 2016 .- С.54-60 
Статья
Авторы:Чайко М.П.
Ключевые слова: Преподаватель ГрГУ, Монументальная скульптура, Скарына Францыск
URI документа:

(Используйте для цитирования и ссылки на документ)

https://elib.grsu.by/doc/19381
Расположен в разделе: Искусство
Полный текст документа:
Файл Размер(мб)Формат
568177pdf.pdf 0.58PDF file Открыть/просмотреть

Статистика по документу

Общее количество загрузок: 215

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека