"Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію | Электронная библиотека ГрГУ
ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Белорусский язык » "Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію

"Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію

Библиографическое описание документа: Чукічова, Надзея Паўлаўна
"Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію
/Н.П. Чукічова // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў II міжнар. навук. канф., Полацк, 17 - 18 красавіка 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульнай рэд. С.А. Шыдлоўскага, У.А. Лобача, Д.У. Дука; рэдкал.: У.А. Лобач, А.І. Корсак, В.А. Емяльянчык, Н.Б. Лысова, Д.У. Дук.- Наваполацк : ПДУ, 2014 .- С.247-252 
Статья
Авторы:Чукічова Н.П.
Ключевые слова: Преподаватель ГрГУ, Беларуская проза, Трансфузія
URI документа:

(Используйте для цитирования и ссылки на документ)

http://www.elib.grsu.by/doc/9540
Расположен в разделе: Белорусский язык
Полный текст документа:
Файл Размер(мб)Формат
474764pdf.pdf Не определеноНе определено Открыть/просмотреть

Статистика по документу

Общее количество загрузок: 620

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ