Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 151

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фітафразеалогія ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 343-348. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 152

  полный текст

  ББК 74. К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Формы і напрамкі лінгвістычнага краязнаўства
  / М. А. Даніловіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 29-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 153

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы Гродзеншчыны з кампанентам БОГ
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і даследаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 4 / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч ; рэдкал.: І. У. Галуза [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 187-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 154

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з адмоўна-ацэначным значэннем
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2016. – № 5. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 155

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з аказіянальнымі словамі-кампанентамі ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 308-314. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 156

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з завуаляваным вобразным зместам
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2020. – № 11. – С. 49-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 157

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам вока ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 6. Да 125-годдзя з дня нараджэння Зоські Верас / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; Рэдкал. Р. К. Казлоўскі [і інш.] ; Рэдкал.: І. М. Хлусевіч, М. А. Якалцэвіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 46-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 158

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам вуха ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 33-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 159

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам галава ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 173-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 160

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з нерэальным вобразам
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2021. – № 2. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...101112131415161718>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека