Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 41

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вялікая літара і слова 'бог' у фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Гідронімы басейна ракі Котры
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 68-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г51

  Гістарычная фанетыка беларускай мовы
  : практыкум : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / склад.: М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, Ж. С. Сіплівеня. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 128 с. – ISBN 978-985-582-390-3 : 12,07р., 25экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 109 с. – ISBN 5-343-00752-2 : 2,1р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Грані роднага слова
  : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 479 с. – ISBN 978-985-515-258-4 : 15711р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Грунтоўнае даследванне лексікі беларускай мовы.- Рэц. на кн.: Гапоненка І.А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ - пачатку ХХ ст. : асблівасці станаўлення і развіцця / І.А.Гапоненка.- Мінск: БДУ, 2012.- 307 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 40-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Паўла Уладзіміравіча Сцяцко
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дзіцячая фразеалогія ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 330-334. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дражнілкі ў фальклоры Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 173-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека