Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 101

  ББК 81.411.3 П69

  Праграмы спецкурсаў для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 - Беларуская філалогія (спецыялізацыя 1-21 05 01 01 - Мовазнаўства)
  / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: І. І. Бубновіч, М. А. Даніловіч, А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 87 с. – 3273р., 25экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Праект тэкстаграфічнага зборніка "Дыялектная мова Гродзеншчыны"
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: В. Л. Воронович, Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2007. – С. 104-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праца над зводным фразеалагічным слоўнікам гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 191-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прыёмы вывучэння фразеалагізмаў на ўроках мовы і літаратуры
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 111-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання рэгіянальнага этналінгвістычнага слоўніка тапонімаў
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; ред. кол.: Л. В. Рычкова [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 72-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні іменных часцін мовы
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 10. – С. 39-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні словаўтварэння і арфаграфіі
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 6. – С. 8-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Рознаструктурныя рыфмаваныя фразеалагізмы
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 11. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рускамоўныя элементы ў складзе беларускіх дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 285-293. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Рыфмаваныя фразеалагізмы - бінарныя бяззлучнікавыя словаспалучэнні
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рыфмаваныя фразеалагізмы - бінарныя злучнікавыя словаспалучэнні
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 38-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рыфмаваныя фразеалагізмы бяззлучнікавага структурнага тыпу
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства : зборнік навуковых артыкулаў (да 90-годдзя прафесара Паўла Уладзіміравіча Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: С. Г. Ляскевіч, А. І. Кавальчук ; рэд. кал.: С. Г. Ляскевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. – С. 67-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Рыфмаваныя фразеалагізмы з паўторным злучнікам ні – ні
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 8. – С. 44-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Рэгіянальныя асаблівасці назоўніка і прыметніка ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2008. – № 1. – С. 43-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рэлігійна матываваныя фразеалагізмы ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 82-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – 299 с. – ISBN 978-985-90468-12-16 : 100000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 319 с. – ISBN 978-985-582-297-5 : 11,44р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – 325 с. – ISBN 978-985-7846-8-24 : 29,1р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Сінанімічнасць кампаратыўных фразеалагізмаў у гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 104-109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Скарачэнне колькасці кампанентаў фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2003. – № 5. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Слова да юбілею Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 1999. – № 10. – С. 68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Слова і фразеалагізм у беларускай мове
  : зборнік навуковых артыкулаў / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – 299 с. – ISBN 978-985-7128-04-8 : 108000р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 81. Д36

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Словаўтварэнне на базе фразеалагічных адзінак у беларускай дыялектнай мове
  / М. А. Даніловіч // Деривация и номинация в социокультурном пространстве языка : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 4–5 окт. 2019 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  ББК 81.411.3-4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Слоўнік дыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 266 с. – 2935р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Слоўнік назваў зямлі гарадзенскай.- Рэц. на кн.: Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Гродзенская вобл.: нарматыўны даведнік / І. Гапоненка, В. Лемцюгова, Л. Янушкевіч, С. Янушкевіч; пад рэд. В. Лемцюговай .- Мінск: Тэхналогія, 2004.- 471с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 2. – С. 77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека