Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 173
 • 26

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогii на ўроках мовы
  : дапаможнік для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Народная асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 27

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогіі на ўроках мовы
  : дапам. для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Нар. асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – ISBN 5-341-00406-Х : 1р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вытокі і ўжыванне фразеалагізма Бог жыве (паводле матэрыялаў друку і Інтэрнэта)
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в свете современных лингвистических парадигм : сб. научн. ст. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вялікая літара і слова 'бог' у фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Гідронімы басейна ракі Котры
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 68-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г51

  Гістарычная фанетыка беларускай мовы
  : практыкум : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / склад.: М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, Ж. С. Сіплівеня. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 128 с. – ISBN 978-985-582-390-3 : 12,07р., 25экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 109 с. – ISBN 5-343-00752-2 : 2,1р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Грунтоўнае даследванне лексікі беларускай мовы.- Рэц. на кн.: Гапоненка І.А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ - пачатку ХХ ст. : асблівасці станаўлення і развіцця / І.А.Гапоненка.- Мінск: БДУ, 2012.- 307 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 40-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Да вызначэння ўласнафразеалагічных дыялектызмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 61-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Паўла Уладзіміравіча Сцяцко
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дзіцячая фразеалогія ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 330-334. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дражнілкі ў фальклоры Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 173-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 81. С24

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектна-літаратурныя антанімічныя адносіны ў беларускай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // "Святло душы і таленту Святло..." : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А.А.Станкевіч] / Рэдкал. А. М. Ермакова, і інш. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 67-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная мова - шчодрая крыніца літаратурнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2016. – № 2. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  ББК 81.411.3 Д91

  Дыялектная мова Гродзеншчыны
  : хрэстаматыя па курсах: "Беларуская дыялекталогія", "Гісторыя беларускай мовы", спецкурсах: "Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны", "Беларуская этналінгвістыка" для студ. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: Н. К. Памецька, М. А. Даніловіч. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 260 с. – ISBN 978-985-417-933-9 : 12085р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная фразеалогія ў творах Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 61-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фанетычныя асаблівасці фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 51 / АН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; адказны рэд. А. І. Падлужны ; рэдкал.: А. І. Жураўскі, А. А. Крывіцкі, і інш. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – С. 67-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фразеалагізмы з архаічнымі кампанентамі
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2006. – № 3. – С. 117-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фразеалагізмы ў мове твораў Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 117-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Дыяхранічныя парадоксы ў фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2020. – № 7. – С. 32-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Жыццё, прысвечанае навуцы. да юбілею: Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 37-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  З дыялектнай фразеалагічнай спадчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследванні : навуковы зборнік. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 85-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Антухевіч , С. Л.
  З лексікі вёскі Хадзілоні Шчучынскага раёна
  / С. Л. Антухевіч, М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 156-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека