Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 138
 • 101

  полный текст

  ББК 83.3 С47

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэаліі малой радзімы ў мастацкім асэнсаванні Людмілы Кебіч (паводле зборніка паэзіі "Бэзавы дом")
  / Р. К. Казлоўскі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспанд. НАН Беларусі, праф. А.А. Лойкі, Мінск, 28-29 кастр. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 354-356. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 83. А72

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэлігійны фактар у паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Антропология литературы : методологические аспекты проблемы : сборник научных статей. В 3 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 273-278. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэлігійны фактар у паэтычнай творчасці Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. А. Можейко, С. В. Донских, С. Л. Вилейко. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 176-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады. ІХ клас
  / Г. А. Арцімёнак [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2016. – № 12. – С. 37-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / В. У. Праскаловіч [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2018. – № 1. – С. 49-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / Г. А. Арцямёнак [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2020. – № 1. – С. 46-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 319 с. – ISBN 978-985-582-297-5 : 11,44р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 309 с. – ISBN 978-985-582-460-3 : 34,27р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  "Святы Юры, дзе ж ты быў"?
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2020. – № 5. – С. 29-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 82.(4Гр)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Святыя дзяды! Прыходзьце да нас!
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 11. – С. 28-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  Сетература ў кантэксце міфалагічнай, фальклорнай і літаратурнай традыцыі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 10 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 01.07.19. – 2019. – УД-2019_Филфак_д/о-151. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  «Сібірскія абразкі» Максіма Гарэцкага : мастацкія асаблівасці
  / Р. К. Казлоўскі // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 168-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  "Сібірскія абразкі" Максіма Гарэцкага: менталітэт беларуса ў іншакультурным асяродку
  / Р. К. Казлоўскі // Культура, наука, образование в современном мире : материалы IV Международной научной конференции / Учреждение образования "Гродненский гос. аграрный ун-т" ; ред. кол.: В. В. Барабаш, В. В. Голубович, Л. Л. Мельникова. – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 308-314. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  ББК 82.3(0) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Славянскi фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. – Мн. : Бцгц, 1999. – 35 с. – 100р. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 115

  полный текст

  Славянская міфалогія
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1003. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  Славянская міфалогія
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1193. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Славянскі фальклор: з вопыту выкладання курса
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 23-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 82.(4Беи)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Соль табе ў вочы! Забабоны і прымхі нашых продкаў
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 1. – С. 14-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  Спецыфіка літаратурнага жанру беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-656. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Станаўленне і мадыфікацыя жанру мініяцюры ў беларускай прозе першай паловы ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 252-258. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Станаўленне малых празаічных жанраў у беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 131-136. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Сутнасна-змястоўная і фармальная разнастайнасць мініяцюр у сучаснай беларускай прозе (80-90-я гады ХХ ст.)
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Тэндэнцыі жанравай эвалюцыі мініяцюры ў беларускай прозе другой паловы ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 149-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 74.(Гр.)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  У пошуках папараць-кветкі
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2018. – № 8. – С. 44-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  ББК 84.(4Беі) У11

  У прыгаршчах Айчыны
  : зборнік твораў гродзенскіх аўтараў, [ўдзельнікаў другога абласнога літаратурнага конкурса рукапісаў імя Цёткі (Алаізы Пашкевіч)] / Гродзенскае абласное аддзяленне ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2015. – 176 с. – У кнізе таксама факсімільнае выданне: Першае чытанне для дзетак беларусаў / Алаіза Пашкевіч (Цётка). Пецярбург: Друкарня К. Пянткоўскага, 1906 г. – ISBN 978-985-7037-26-1 : 15,12р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 126

  полный текст

  Уводзіны ў літаратуразнаўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-296. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  Уводзіны ў літаратуразнаўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-239. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  Універсітэтазнаўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-500. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  Універсітэтазнаўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-501. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  Універсітэтазнаўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 01.07.19. – 2019. – УД-2019_Филфак_д/о-136. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Фальклорна-краязнаўчая практыка: праблемы і перспектывы (з вопыту арганізацыі і правядзення)
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 403-407. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  «Хрыстос уваскрос, Сын Божы!»: Вялікдзень на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 9. Да 75-годдзя Гродзенскай вобласці / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: А. С. Садоўская [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2020. – С. 16-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Эстэтызм жанраў прозы Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сб. науч. ст. Вып. 3 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 6-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Эстэтычнае ў мастацкім свеце малой прозы Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 6. Да 125-годдзя з дня нараджэння Зоські Верас / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; Рэдкал. Р. К. Казлоўскі [і інш.] ; Рэдкал.: І. М. Хлусевіч, М. А. Якалцэвіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 181-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Эстэтычнае ў мастацкім свеце празаічных мініяцюр Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы Международной научной конференции. 3 - 5 октября 2000 г. Гродно, Беларусь. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 325-333. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Эсэізм малых жанраў прозы Янкі Брыля 80-ых гадоў ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 22-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. К92

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ядвігін Ш.
  / Р. К. Казлоўскі // Янка Купала : энцыклапедыя. Т. 3. П - Я / гал. рэд. У. У. Андрыевіч ; рэд. кал.: У. У. Андрыевіч [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – С. 423. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ян Чачот як асоба, літаратар, фалькларыст і мовазнаўца
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5. Да 220-годдзя нараджэння Яна Чачота / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 7-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека