Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 51

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Легенды, паданні, сказы Навагрудчыны ў сучасных запісах
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 181-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Лірызм і эсэізм малой прозы Янкі Брыля перыяду 60–70-ых гадоў ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 9 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: Ж. А. Короткевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 32-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Лірычная проза
  / Р. К. Казлоўскі // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Літаратура, тэатр, навука і друк як складнікі беларускай дзяржаўнасці ў публіцыстыцы З. Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // На Нёманскай хвалі : Літаратурны альманах. – 2019. – № 6. – С. 191-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 83.0 А22

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мадыфікацыя і інтэрпрэтацыя жанру мініяцюры ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. в 2 ч. ч. 1 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. Варда, Б. Ф. Егоров, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 219-225. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да скону дзен над родным краем душа не стоміцца лунаць...
  / Р. К. Казлоўскі // Маладосць. – 2015. – № 7. – С. 114-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  Малыя беларускія жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_з/о-493. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  Малыя беларускія жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-197. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя жанры прозы Барыса Сачанкі: эстэтычны аспект
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 12 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – С. 17-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя жанры прозы Янкі Брыля: эстэтычны аспект
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 13 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: О. А. Пантелеенко, Я. В. Разводовская. – Гродно : ЮрСаПринт, 2021. – С. 40-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне канцэпту «малая радзіма» ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 59-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне рэалій малой радзімы ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 4 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 55-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне рэчаіснасці ў паэзіі гродзенскай пісьменніцы Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 62-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацка-стылёвыя пошукі Ф. Янкоўскага ў жанры празаічнай мініяцюры
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 10 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 14-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая адметнасць мініяцюры ў прозе Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 50-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая канцэпцыя публіцыстыкі 20-х гадоў З. Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 201-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 83. А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая канцэпцыя ранняй публіцыстыкі Змітрака Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы, Мінск, 3-4 сакавіка 2016 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 106-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая своеадметнасць паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – С. 21-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая спецыфіка рэлігійнага ў паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 81-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 83. Ч77

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкі свет паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 63-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Менталітэт беларуса ў іншаэтнічным асяродку (на прыкладзе "Сібірскіх абразкоў" Максіма Гарэцкага)
  / Р. К. Казлоўскі // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 324-330. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра
  / Р. К. Казлоўскі, В. В. Давідовіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 501-504. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў беларускай прозе ХХ стагоддзя: жанравыя асаблівасці
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 229-236. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Мицкевич А. М47

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Мелодии, краски, запахи "малой родины" Адама Мицкевича : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 300-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Барыса Сачанкі. Эстэтычнае ў мастацкай канцэпцыі малых празаічных жанраў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): В 2 ч. Ч. 2 : материалы Межд. науч. конф. 14-16 апреля 1999 г. г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 89-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека