Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 657
 • 351

  ББК 81.411.3-4 К25

  Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; склад. А. М. Булыка. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 1038 с. – ISBN 978-985-08-1934-5 : 110736р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 352

  ББК 72.4(4Беі) К25

  Кароткі даклад пра стан і перспектывы развіцця навукі ў Рэспубліцы Беларусь па выніках 2012 г.
  / Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіям РБ, НАН Беларусі ; аўт.: І. В. Войтаў, А. Л. Топальцаў, М. І. Арцюхін ; пад рэд. І. В. Войтава, У. Р. Гусакова. – Мінск : ДУ "БеліСА", 2013. – 56 с. – ISBN 978-985-6874-49-2 : 13000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 353

  ББК 63.4(4Беі) Ч21

  Чарняўскі, Максім
  Касцяныя і рагавыя вырабы на паселішчах Крывінскага тарфяніку
  : неаліт - бронзавы век / М. Чарняўскі ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 77 с. – ISBN 978-985-08-0879-0 : 6782р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 354

  ББК 85.12(4Беи)4 М99

  Мядзведзева, В. У.
  Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі IX -XIII стст.
  / В. У. Мядзведзева ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 236 с. – ISBN 978-985-08-1647-4 : 56102р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 355

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г19

  Ганчарук, Ігар Генадзьевіч
  Каталіцкі касцел на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772-1830 гг.
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / І. Г. Ганчарук ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2005. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 356

  ББК 81.411.3 А66

  Андрэева, А. У.
  Катэгорыя трывання дзеяслова ў беларускай мове (граматыка-словаўтваральны аспект)
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук: 10.02.01 / А. У. Андрэева ; НАН Беларусі ; навук. кіраўнік А. А. Лукашанец. – Мн., 2005. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 357

  ББК 81.711-4 К45

  Кітайска-беларускі слоўнік. Беларуска-кітайскі слоўнік
  / Рэспубліканскі ін-т кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ-ры НАН Беларусі ; навук. кіраўнік праекта А. А. Тозік ; навук. рэд. І. Л. Капылоў ; рэд.: Го Хэін [і інш.] ; уклад.: Я. В. Волкава [и др.]. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2021. – 871 с. – ISBN 978-985-553-695-7 : 113,21р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 358

  ББК 67.401(5Кіт) К45

  Кітайскі вопыт экспертна-аналітычнага суправаджэння дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання
  / Д. В. Прымшыц [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т эканомікі ; навук. рэд. С. Р. Голубеў. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 270 с. – (Беларуская эканамічная школа). – ISBN 978-985-08-2572-8 : 10,22р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 359

  ББК 83.3(4Беі) Ж91

  Жураўлеў, В. П.
  Класіка і літаратурная сучаснасць
  : духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 244 с. – ISBN 978-985-08-1266-7 : 14249р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 360

  ББК 63.2(4Беі) Ш18

  Шаланда, А. І.
  Код Францішка Скарыны. Геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара
  / А. І. Шаланда ; НАН Беларусі, Цэнтральная навуковая біб-ка імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 175 с. – ISBN 978-985-08-2175-1 : 8,33р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 361

  ББК 63.3(4Беі) К85

  Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; рэдкал.: В. Л. Лакіза, У. В. Тугай, А. І. Дзярновiч ; уклад. і навук. рэд. А. І. Дзярновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 461 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2537-7 : 18р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 362

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Навуменка І. К90

  Кулуарамі творчай майстэрні Івана Навуменкі
  / С. С. Лаўшук [и др.] ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. А. А. Манкевіч. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 336 с. – ISBN 978-985-08-2548-3 : 11,46р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 363

  ББК 26.3(4Беі) К90

  Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі
  / А. К. Карабанаў [и др.] ; НАН Беларусі. Ін-т прыродакарыстання. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 235 с. – ISBN 978-985-08-1295-7 : 16985р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 364

  ББК 26.3(4Беі) К90

  Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі
  / А. К. Карабанаў [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. – 2-е выд., дап. і перапрац. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 405 с. – ISBN 978-985-08-2793-7 : 26,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 365

  ББК 63.4(4Беі) З93

  Зуева, Аляксандра Уладзіміраўна
  Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III - пачатку II тыс. да н.э.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук : 07.00.06 / А. У. Зуева ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2011. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 366

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)6 М16

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991 - 2004 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. М. Макрушыч ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2014. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 367

  ББК 60.5 К90

  Культурная спадчына
  : культуралагічна-сацыялагічныя даследаванні / А. Вардамацкі [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т сацыялогіі ; пад навук. рэд. Э. К. Дарашэвіча. – Мінск : Сучаснае слова, 2001. – 165 с. – ISBN 985-443-257-2 : 2500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 368

  ББК 81.411.3 Д43

  Дзядова, Алена Сяргееўна
  Лексiка "Александрыi" (на матэрыяле старабеларускага перакладу пачатку XVII ст.)
  : аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. С. Дзядова ; НАН Беларусі. – Мн., 2001. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 369

  ББК 81.411.3 У47

  Уласевіч, Вікторыя Іванаўна
  Лексiчныя працэсы ў беларускай мове 90-х гадоў ХХ ст.
  : аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / В. І. Уласевіч ; НАН Беларусі. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 370

  ББК 81.411.3 М13

  Мазуркевіч, Людміла Мікалаеўна
  Лексіка народной медыцыны усходняга Палесся
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. М. Мазуркевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 371

  ББК 81.411.3 Л43

  Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV - сярэдзіны XVI ст.
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; аўт.: І. У. Будзько [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 558 с. – ISBN 978-985-08-2002-0 : 16,78р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 372

  ББК 81.411.3 Н73

  Новік, Мікола Аляксандравіч
  Лексіка Статута Вялікага княства Літоўскага (1588)
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Новік ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 373

  ББК 81.411.3 Л28

  Лаўрыновіч, Н. В.
  Лексіка-семантычная арганізацыя і структурна-дэрывацыйная тыпалогія сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філалаг. навук : 10.02.01 / Н. В. Лаўрыновіч ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск, 2012. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 374

  ББК 81.411.3 Л24

  Лапценак, А. М.
  Лексіка-фразеалагічныя асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на рускую мову ў аспекце праблемы эквівалентнасці
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01; 10.02.02 / А. М. Лапценак ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск, 2010. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 375

  ББК 81.411.3-4 Л43

  Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: у 5 т. Т. 5: Семантыка. Словаўтварэнне. Націск
  / НАН Беларусі ; пад рэд. Ю. Ф. Мацкевіч. – Мінск : М-ва фiнансаў Рэспублікі Беларусь, 1998. – 125 с. + 336 карт. – 797624р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 376

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Шамякін І. М93

  Мушынскі, М. І.
  Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна
  / М. І. Мушынскі ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. I. В. Саверчанка ; прадм. Т. С. Голуб. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 684 с. – ISBN 978-986-08-2495-0 : 15,36р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 377

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. М93

  Мушынскі, М. І.
  Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа
  / М. І. Мушынскі ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; навук. рэд.: А. М. Макарэвіч. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 1127 с. – ISBN 978-985-08-1460-9 : 51348р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 378

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Навуменка І. Л52

  Летуценнасць і вялікія здзяйсненні
  : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; уклад. і прадм. С. С. Лаўшука. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 368 с. – ISBN 978-985-08-2176-8 : 8,02р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 379

  ББК 81.411.3 С34

  Сівіцкая, Н. В.
  Лінгвагеаграфія і паходжанне назваў адзення ў гаворках беларускай мовы
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. В. Сівіцкая ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 380

  ББК 84.(4Беі) Л64

  Літаратура XI - XVI стагоддзяў
  / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; прадмова У. Гніламёдава ; уклад. і камент. І. У. Будзько, Л. В. Ляўшун, А. У. Бразгуноў. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2011. – 766 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т.1). – ISBN 978-985-02-128-0 : 93413р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 381

  ББК 84.(4Беі) Л64

  Літаратура XVII - XVIII стагоддзяў
  / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; уклад. С. Л. Гараніна, А. У. Бразгунова. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2012. – 830 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т.2). – ISBN 978-985-02-1350-1 : 71132р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 382

  ББК 84.(4Беі)5 Л64

  Літаратура другой паловы XIX стагоддзя. У 2 ч. Ч. 1.
  / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; каментары Л. Г. Кісялевай ; навук. рэд. С. Л. Гаранін ; уклад.: Л. Г. Кісялевай, Н. М. Сенкевіч. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2013. – 847 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т.4). – ISBN 978-985-02-1466-9 : 110062р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 383

  ББК 84.(4Беі)5 Л64

  Літаратура другой паловы ХІХ стагоддзя. У 2 ч. ч. 2
  / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; камент. Л. Г. Кісялевай ; навук. рэд. С. Л. Гаранін ; уклад.: Л. Г. Кісялевай, Н. М. Сенкевіч. – Мінск : Маст. літ., 2013. – 807 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т. 5). – ISBN 978-985-02-1508-6 : 143207р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 384

  ББК 84.(4Беі)6 Л64

  Літаратура 1900 - 1930-х гадоў
  / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; навук. рэд. С. Л. Гаранін ; рэдкал.: У. В. Гніламедаў, А. А. Лукашанец, Г. Марчук ; уклад. і камент. А. Манкевіч. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 943 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры. Т. 6). – ISBN 978-985-02-1558-1 : 162875р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 385

  ББК 83.3(4) Л64

  Літаратурная карта Еўропы
  : кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; аўт.: А. В. Вальчук, і інш. ; навук. рэд. М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 577 с. – ISBN 978-985-08-1397-8 : 39482р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 386

  ББК 63.5 В60

  Внуковіч, Юрый Іосіфавіч
  Літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук: 07.00.07 / Ю. І. Внуковіч ; Дзярж. навуковая ўстанова "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2008. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 387

  ББК 63.52 В60

  Внуковіч, Юрый Іосіфавіч
  Літоўцы Беларусі
  : этналагічнае даследаванне / Ю. І. Внуковіч ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 170 с. – ISBN 978-985-08-1222-3 : 11617р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 388

  ББК 63.3(4Беі) Л93

  Людзі і ўлада Навагрудчыны : гісторыя ўзаемадзеяння
  : (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. А. А. Скеп'ян, В. В. Даніловіч, А. Б. Доўнар. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 359 с. – ISBN 978-985-08-1522-1 : 53554р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 389

  ББК 82.3(0) К14

  Казакова, Ірына Валер'еўна
  Мiфалагiчна-фальклорная спецыфiка беларускай традыцыйнай культуры
  : аўтарэф. дыс....доктара фiлалаг. навук: 10.01.09 / І. В. Казакова ; НАН Беларусі. – Мн., 2000. – 37 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 390

  ББК 83.3(4Беи)6-8Колас Я. М93

  Мушынскі, М. І.
  Мае Каласавіны
  : з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа / М. І. Мушынскі ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 386 с. – ISBN 978-985-08-1126-4 : 24144р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 391

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Танк М. В31

  Верабей, А. Л.
  Максім Танк і польская літаратура
  / А. Л. Верабей ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, Беларускі дзяржаўны універсітэт ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 154 с. – ISBN 978-985-08-1444-9 : 18803р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 392

  ББК 82.3(2=Бела) К12

  Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч
  Малыя жанры беларускага фальклору ў славянскім кантэксце
  / К. П. Кабашнікаў ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 188 с. – 49200р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 393

  ББК 82.3(4Беі) М20

  Малыя жанры. Дзіцячы фальклор
  / Т. В. Валодзіна [и др.] ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн. : Беларуская навука, 2004. – 439 с. – (Беларускі фальклор. Кн.6). – ISBN 985-08-0553-6 : 12990р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 394

  полный текст

  ББК 85.133(4Беі)6 Ч15

  Чайко, Марина Петровна
  Манументальная скульптура Беларусі мяжы XX - XXI стагоддзяў
  : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.04 / М. П. Чайко ; НАН Беларусі. ДНУ "Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры". – Мінск, 2015. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 395

  ББК 81.411.3 Р88

  Русак, В. П.
  Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы
  / В. П. Русак ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 429 с. – ISBN 978-985-08-1447-0 : 31239р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 396

  ББК 81.411.3 Р88

  Русак, Валянціна Паўлаўна
  Марфаналогія сучаснай беларускай мовы
  / В. П. Русак ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 316 с. – ISBN 985-08-0567-6 : 5850р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 397

  ББК 81.411.3 Р88

  Русак, Валянціна Паўлаўна
  Марфаналогія ў словазмяненні і словаўтварэнні сучаснай беларускай мовы
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / В. П. Русак ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 398

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Дунін-Марцінкевіч В. М29

  Марцінкевіч герба Лебедзь
  : дакументы і матэрыялы пра класіка беларускай літаратуры XIX ст. Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; навук. рэд.: А. І. Мальдзiс, В. А. Чамярыцкi ; уклад., прадмова М. І. Мушынскі, І. Э. Багдановіч. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 472 с. – ISBN 978-985-08-1193-6 : 22733р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 399

  полный текст

  ББК 83.3(2=РУС)5-8 А91

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Мастацка-вобразны свет паэзii Р.Барадулiна
  : аўтарэф. дыс....канд.фiлалаг. навук: 10.01.01 / А. Э. Астраух ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 1998. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 400

  ББК 85.1 К26

  Карпянкова, М. Л.
  Мастацкі вобраз у архітэктуры Беларусі 1945 - 1950 -х гг.
  : аўтарэф. дыс. канд. мастацтвазнаўства : 17.00.04 / М. Л. Карпянкова ; Дзярж. навуковая ўстанова "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2012. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...45678910111213>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека