Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 118
 • 111

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-спалучэнні ў мове твораў Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 148-152. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная і парэміялагічная сінанімія: тыпы сінонімаў
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст., посвящ. 160-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского, 80-летию филол. фак. Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы и 80-летию Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: А. А. Булгакова [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 347-356. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная сінанімія ў моўнай спадчыне Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 83. Я44

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная спадчына ў мове твораў Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXVI навуковай канферэнцыі, Мінск, 4 лістапада 2011 г. – Мінск : Ковчег, 2012. – С. 323-328. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічныя адзінкі як сродак характарыстыкі чалавека
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 126-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 83. S90

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалогія славянскіх моў: семантычны аспект
  / А. С. Садоўская // Studia Wschodnioslowianskie. Т. 18. – Bialystok : Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej, 2018. – С. 189-199. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 88. О40

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Школьная алімпіяда як перадумова фарміравання адораных вучняў
  / А. С. Садоўская // Одарённые дети: выявление, обучение, развитие: в 3 ч. Ч.2 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 15 - 16 декабря 2011 г. – Гродно : Гродненский областной институт развития образования, 2012. – С. 76-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Яго асоба паўстае ў самых светлых фарбах [Пра І. Я. Лепешава]
  / А. С. Садоўская // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 12-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...456789101112
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека