Медицинские науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 150
 • 51

  полный текст

  ББК 75. S40

  Shpakou, A. I.
  Advances in prevention of allergic diseases of the respiratory system based on population screening of children and adolescents in the Grodno region with the perspective of comparative studies in the Podlasie
  / A. I. Shpakou, A. A. Shpakou // Science & Technology Days Poland-East : 6 th International Forum, Bialystok, 21-23 May 2012 r. – Bialystok : 2012. – С. 16-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 51

  The Characteristics of Gerontopsychological Disorders in People Living in Nursing Homes and Households
  / A. I. Shpakou [et al.] // Advances in Gerontology. – 2022. – Т. 12. – № 1. – С. 35-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 51

  The selection of stress coping strategies by university students based on prior COVID-19 exposure
  / A. Shpakou [et al.] // Health Problems of Civilization. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 57-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 75. S67

  Shpakou, A.
  Allergic Disorders And Symptoms In Children In The Grodno Region ( Belarus ). Comparison of Epidemiological Studies In 2009 And 2014
  / A. Shpakou, A. Navoichik, A. Strizhak // Slovensko-polske vojtekove-rudnikove dni detskej pneumoftizeologie a imunoalergologie : abstrakty prispevkov XXVII.rocnika medzinarodnej vedeckey konferencie, Dolny Smokovec, 25.9.2014 - 27.9.2014. – Dolny Smokovec : 2014. – С. 30-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 51

  Allergic diseases and respiratory symptoms in urban and rural children in Grodno Region (Belarus)
  / A. A. Shpakov [и др.] // Pediatr Allergy Immunology. – 2012. – № 23. – С. 339-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 75. N23

  Shpakov, A. I.
  Tworzenie miedzynarodowej sieci wspolpracy naukowej w sferze badan zdrowia dzieci i nastolatkow
  / A. I. Shpakov, L. Klimatskaya // Narazenie dziecka na czynniki srodowiskowe i spoleczne. – Legnica : 2010. – С. 10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 75. D29

  Astma oskrzelowa wsrod dzieci rejonu grodzienskiego na Bialorusi i tarnopolskiego na Ukrainie
  / N. Shpakova [и др.] // 10 Akademia Dermatologii i Alergologii : 22. Swiatowu Dzien Chorego, Slupsk-Ustka, 6-9.02.2014. – Pelplin : 2014. – С. 76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  State of health of the population of Belarus injured of Chernobyl accident: results of longterm monitoring
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  Risk of development of malignant tumors at Belarusian liquidators of consequences of accident on the Chernobyl atomic power station
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 51

  Assessment effects and risk of nosocomial infection and needle sticks injuries among patents and health care worker
  / W. Suksatan [et al.] // Toxicology Reports. – 2022. – № 9. – С. 284–292. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 75. О83

  Szpakow, A.
  Wystepowanie symptomow astmy i alergicznych chorob ukladu oddechowego i skory u dzieci w Grodnie i rejonie
  / A. Szpakow // 8 Akademia Dermatologii i Alergologii. DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series, vol.4 : Program i streszczenia referatow. – Krakow : 2012. – С. 62-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 5. С99

  Szpakow, A.
  Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wsrod studentow-sportowcow z Grodna, Bialegostoku i Kowna
  / A. Szpakow // Czlowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Tarnow 20-21 pazdziernika 2016 r. – Tarnow : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. A. Silesiusa, 2016. – С. 203-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 75. D29

  Szpakow, A.
  Epidemiologia chorob alergicznych w Grodnie. Wyniki populacyjnego badania kwestionariuszowego
  / A. Szpakow // 9 Akademia Dermatologii i Alergologii : 21. Swiatowu Dzien Chorego, Slupsk-Ustka, 7-10.02.2013. – Pelplin : 2013. – С. 56-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 57.3 Z41

  Szpakow, A.
  Wspolpraca transgraniczna w badaniach epidemiologicznych astmy i alergii u dzieci (dzialania wirtualnych grup badawczych)
  / A. Szpakow, A. Ahiyevets, Y. Sidarenka // Zdrowie dzieci w srodowisku przemyslowym, miejskim i wiejskim : XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, 24-26 listopada 2016. – Legnica : 2016. – С. 32-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 51.

  Szpakow, A.
  Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych dzialaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i Suwalk
  / A. Szpakow, E. Kleszczewska // Przeglad Lekarski. – 2013. – Т. 70. – № 10. – С. 831-835. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 75.

  Szpakow, A.
  Ocena wybranych aspektow jakosci zycia kobiet w wieku 45-60 lat - wykladowcow uczelni wyzszych z Grodna i Krasnojarska
  / A. Szpakow, B. Klimatska // Problemy Higieny i Epidemiologii. – 2009. – № 90(4). – С. 565-568. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 75. D83

  Doswiadczenia miedzynarodowej wspolpracy naukowcow z Polski i Polonii przy badaniach zachowan wplywajacych na zdrowie mlodziezy (na przykladzie Polski, Bialorusi, Litwy i Rosji)
  / A. Szpakow [и др.] // II Kongres Polskich Towarzystw naukowych na obсzyznie. – Krakow : 2010. – С. 285-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 75. P80

  Szpakow, A.
  Analiza problemu rozpowszechnienia uzywania substancji psychoaktywnych w populacji studentow z Grodna i Bialegostoku
  / A. Szpakow, A. Kulak, P. Kulak // Polska 2012 - priorytety zdrowia publicznego : Dni Medycyny Spolecznej i Zdrowia Publicznego. – Zielona Gora : 2012. – С. 66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 75. А29

  Szpakow, A.
  Zagrozenia alkoholowe z uwzglednieniem rodzaju uzywanego alkoholu wsrod dziewczat w wieku 17-23 lat i rola spolecznych i psychologicznych czynnikow ryzyka zachowan ryzykownych w zakresie spozywania alkoholu
  / A. Szpakow, A. Szpakow // Aktywizacja srodowisk kreujacych polityke spoleczna - edukacja wychowawcow wobec nasilajacych sie zachowan dewiacyjnych dzieci o mlodziezy : Streszczenia VI konferencji naukowej. – Wroclaw : 2010. – С. 47-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 51

  Mesenchymal stromal/stem cells and their exosomes application in the treatment of intervertebral disc disease: A promising frontier
  / G. Widjaja [et al.] // International Immunopharmacology. – 2022. – № 105. – С. 108537. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 51

  Autophagy-related chemoradiotherapy sensitivity in non-small cell lung cancer (NSCLC)
  / F. A. Zadeh [et al.] // Pathology Research and Practice. – 2022. – № 233. – С. 1-5. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 75.

  Underestimation of pediatric asthma in Belarus, Poland, and Ukraine
  / J. Zejda [и др.] // European Respiratory Journal (ERJ). – 2014. – № 44. – С. 4096. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 28. С23

  Аль Зубаиди Али Хусейн Абд Альхудер,
  Особенности показателей обмена углеводов и липидов при сахарном диабете 2 типа и гипотиреозе в Ираке
  / Аль Зубаиди Али Хусейн Абд Альхудер, Н. П. Канунникова // Современные проблемы медицинской биохимии [Электронный ресурс] : сб. материалов науч. конф., посвященной 85-летию со дня рождения В.К. Кухты, Минск, 25 янв. 2022 г. – Минск : БГМУ, 2022. – С. 9-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 51

  Аль Фаххам С. М.А.,
  Сравнительный анализ метаболических изменений и воспаления у пациентов в Ираке при сочетании острой или хронической коронарной патологии с сахарным диабетом 2 типа
  / Аль Фаххам С. М.А., Н. П. Канунникова // Новости медико-биологических наук (News of biomedical sciences). – 2022. – Т. 22. – № 1. – С. 11-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 28.

  Аль-Джебур, Джаафар Шати Оваид
  Газотрансмиттеры монооксид азота и сероводорода у лиц с различным содержанием аспросина
  / Д. Аль-Джебур // Кислород и свободные радикалы : сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. с международным участием, Гродно, 26-27 мая 2022 г. – Гродно : ГрГМУ, 2022. – С. 6-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 28. С23

  Аль-Джебур, Джаафар Шати Оваид
  Кислородтранспортная функция крови у лиц с разным уровне аспросина
  / Д. Аль-Джебур // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Борисюка Михаила Владимировича, 17 февраля 2022 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : ГрГМУ, 2022. – С. 24-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 51. А43

  Аль-Джебур, Джаафар Шати Оваид
  Содержание аспросина при инсулинорезистентности
  / Д. Аль-Джебур, В. В. Зинчук, М. В. Подопригора // Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов итоговой науч.-практ. конф., Гродно, 26 янв. 2023 г. / Отв. ред. И. Г. Жук. – Гродно : ГрГМУ, 2023. – С. 18-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 28

  Аль-Фаххам Саиф Махди Абдаалаквах,
  Особенности метаболических нарушений и воспаления при сочетании острой и хронической коронарной формы патологии и сахарного диабета 2 типа у пациентов в Ираке
  / Аль-Фаххам Саиф Махди Абдаалаквах, Н. П. Канунникова // Новости медико-биологических наук (News of biomedical sciences). – 2021. – Т. 21. – № 3. – С. 144-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 66. М75

  Ахрименя, Екатерина Ивановна
  Откажитесь от вредных привычек, и жизнь станет лучше!
  / Е. И. Ахрименя ; науч. рук. Е. Н. Бедретдинова // Молодежь и научно-технический прогресс. В 2 т. Т. 2 : сб. докл. XIV междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Губкин, 8-9 апр. 2021 г. / сост. Е. Н. Иванцова. – Старый Оскол : ООО "Ассистент плюс", 2021. – С. 560-563. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 51. О72

  Балашова, Валентина Николаевна
  Особенности самооценки физической и психологической составляющих здоровья учащихся лицея
  / В. Н. Балашова, С. А. Зенкевич // Освіта і здоров'я : матеріали Міжнар. науков.-практ. коннф., Суми, 27-28 березня 2012 р. – Сумы : Видавництво СумДПУ мені А. С. Макаренка, 2012. – С. 39-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 51. А43

  Возможности элиминации серина методами экстракорпоральной гемоперфузии в составе комплексной терапии сепсиса
  / Н. В. Белявский [и др.] // Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов итоговой науч.-практ. конф., Гродно, 26 янв. 2023 г. / Отв. ред. И. Г. Жук. – Гродно : ГрГМУ, 2023. – С. 42-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 51. С23

  Билецкая, Е. С.
  Прооксидантно-антиоксидантный баланс при воздействии озоном в различных условиях кислородного обеспечения
  / Е. С. Билецкая, M. Chalaki, В. М. Яколцевич // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященного 100-летию со дня рождения профессора Парамея Владимира Трофимовича, 29-30 апреля 2021 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – С. 112-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 65.

  Борисюк, Ольга Леонидовна
  Изучение осведомленности пациентов об артериальной гипертензии (на примере УЗ "Городская клиническая больница № 2 г. Гродно")
  / О. Л. Борисюк, В. Г. Глущук // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., 30-летию социальной работы в России, Улан-Удэ, 23-24 сентября 2021 г. / отв. ред. Ю. Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2021. – С. 50-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 20.1 З46

  Проблема потребления психоактивных веществ студентами медицинских университетов
  / Т. И. Борщенская [и др.] // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. Вып. 21. – Минск : ООО "Смэлток", 2012. – С. 3-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 378.147 С56

  Вашкевич, Валентина Ивановна
  Теория и практика нормализации рассройства приема пищи
  / В. И. Вашкевич, Л. В. Камыш, В. В. Руденик // Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении: перспективы опережающего развития : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. В. М. Кривчиков ; редкол.: В. М. Кривчиков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. – С. 170-174. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 51

  Содержание аминокислот в стуле младенцев в зависимости от возрастно-половых характеристик, вида вскармливания и аллергоанамнеза
  / Е. А. Гаевская [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2023. – Т. 22. – № 2. – С. 47-53. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 51. М42

  Содержание таурина в стуле младенцев в зависимости от вида вскармливания
  / Е. А. Гаевская [и др.] // Медицинский университет: современные взгляды и новые подходы [Электронный ресурс] : сб. мат. республ. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвящ. 65-летию Гродненского гос. мед. ун-та, Гродно, 28-29 сентября, 2023 г. – Минск : Профессиональные издания, 2023. – С. 110-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 74.58(4Беи) Н34

  Дирвук, Евгений Владимирович
  Норма интерполяционного рационального процесса Лагранжа на отрезке
  / Е. В. Дирвук, К. А. Смотрицкий // НИРС - 2011 : сб. тез. докл. Респуб. науч. конф. студентов и аспирантов Республики Беларусь, Минск, 18 окт.2011 г. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 82. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 28. С23

  Антибактериальный эффект наночастиц оксида цинка по отношению к Staphylococcus aureus
  / Р. И. Довнар [и др.] // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Борисюка Михаила Владимировича, 17 февраля 2022 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : ГрГМУ, 2022. – С. 86-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 56.14 А43

  Землянская, Наталья Викторовна
  Эффект сочетанного воздействия гамма-излучения и этанола на свободно-радикальные процессы и состояние антиоксидантной системы крыс
  / Н. В. Землянская, Т. Л. Степуро // Актуальные медико-биологические проблемы алкогольной и других химических зависимостей : тезисы докладов III Международной научн-практ. конф., Гродно, 5 октября 2023 г. – Минск : ИВЦ Минфина, 2023. – С. 18-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 28.7 О80

  Аспросин и кислородзависимые процессы при инсулинорезистентности
  / В. В. Зинчук [и др.] // От молекулы к системной организации физиологических функций : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 90-летию со дня рождения проф. А.В. Завьялова, Курск, 18-20 апр. 2023 г. – Курск : Изд-во КГМУ, 2023. – С. 104-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 51. И73

  Игумнов, С. А.
  Оценка рисков развития рецидива зависимости от опиоидов у ВИЧ-позитивных пациентов
  / С. А. Игумнов, Э. П. Станько // Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению [Электронный ресурс] : сб. тезисов XVII съезда психиатров России совместно с междунар. Конгрессом Всемирной психиатрической ассоциации, Санкт-Петербург, 15–18 мая 2021 г. – Санкт-Петербург : НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2021. – С. 963. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 51

  Каравай, П. А.
  Свободные аминокислоты в качестве регуляторов метаболизма при сердечно-сосудистой патологии (обзор)
  / П. А. Каравай, Л. И. Нефёдов // Биохимия и молекулярная биология = Biochemistry and Molecular Biology. – 2022. – Т. 1. – № 1. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 75.

  Старение общества - вызов для общества и медицины в XXI веке. Проблемы в Польше и Беларуси на фоне стран ЕС
  / Э. Клещевска [и др.] // Сибирский вестник специального образования. – 2012. – № 4(8). – С. 24-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 28. З46

  Питание и потребление психоактивных веществ как предпосылки для активизации валеологического образования студентов пограничья
  / Э. Клещевска [и др.] // Здоровье человека - 7 : материалы VII Междунар. научн. конгресса валеологов. – Спб. : Издательство СПбГМУ, 2014. – С. 160-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 60. Ч39

  Клещевска, Э.
  Организация технологических парков для улучшения качества жизни пожилых людей
  / Э. Клещевска, А. И. Шпаков // Человек, семья и общество: история и перспективы развития : материалы Международного научно-образовательного форума, Красноярск, 27-28 ноября 2012 г. Т. IV. – Красноярск : 2013. – С. 100-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 51

  Стратегии совладения со стрессом у студентов во время пандемии COVID-19. Методология исследования совладающего поведения
  / Л. Г. Климацкая [и др.] // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2021. – Т. 13. – № 2. – С. 284-302. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 72 П82

  Питание студентов в пандемию COVID-19 с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения
  / Л. Г. Климацкая [и др.] ; науч. рук. Л. Г. Климацкая, А. И. Шпаков // Проспект Свободный – 2021 = Prospect Svobodny – 2021 [Электронный ресурс] : материалы XVII Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Красноярск, 19–24 апр. 2021 г. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2021. – С. 2708-2712. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 378.147 С56

  Клочко, Павел Валентинович
  Развитие первой помощи в британской армии
  / П. В. Клочко // Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении: перспективы устойчивого развития : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. В. М. Кривчиков ; редкол.: В. М. Кривчиков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 447-450. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 20.1 З46

  Отношение студентов-спортсменов к психоактивным веществам
  / А. В. Козловский [и др.] // Здоровье для всех : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 26-27 апреля 2012 г. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека