Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 188
 • 126

  ББК 83.3(2=Бело)7 М29

  Мартынава, Эльвіра Міхайлаўна
  Мастацкая дэталь у літаратурным творы
  : на матэрыяле сучаснай беларус. прозы / Э. М. Мартынава ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – 167 с. – ,7р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 127

  ББК 83.3(2=Бело)7-8 Чорны К. А28

  Адамовiч, Алесь
  Маштабнасць прозы. Урокі творчасці К. Чорнага
  / А. Адамовiч ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 198 с. – 280р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 128

  ББК 83.3(2=Бело)7 Л28

  Лаўшук, С. С.
  На драматычных скрыжаваннях
  / С. С. Лаўшук ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 158 с. – ISBN 5-343-00135-1 : ,7р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 129

  ББК 83.3(2=Бело)4 М21

  Мальдзiс, А. І.
  На скрыжаванні славянскіх традыцый
  : літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII-XVIII ст.) / А. І. Мальдзiс ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 352 с. – 1,6р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 130

  ББК 83.3(4Беі) Н30

  Нарысы беларуска-украінскіх літаратурных сувязей
  : Культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 363 с. – ISBN 985-08-1516-1 : 4830р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 131

  ББК 83.3(2=Бело) П27

  Перкін, Навум Саламонавіч
  Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў літаратуры. Вопыт тэарэт. даследавання
  / Н. С. Перкін ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. В. В. Барысенка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 199 с. – ,87р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 132

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Янішчыц К17

  Калядка, Святлана Уладзіміраўна
  Непрыручаная птушка Палесся
  : творчая індівідуальнасць Яўгеніі Янішчыц / С. У. Калядка ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 216 с. – ISBN 978-985-08-0847-9 : 11654р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 133

  ББК 83.3(2=Бело)7-8 Сачанка Б. С13

  Савік, Л. С.
  Пад мірным небам бацькаўшчыны
  : нарыс творчасці Б. Сачанкі / Л. С. Савік ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 120 с. – ,95р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 134

  ББК 83.3(2=Бела)7 Т26

  Тварановіч, Галіна Паўлаўна
  Пакутаю здабыты мір
  : тыпалогія характару ў беларус. і славен. прозе / Г. П. Тварановіч ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 166 с. – ISBN 5-343-00754-6 : 2,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 135

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Ч97

  Чыгрын, I. П.
  Паміж былым і будучым
  : проза Максіма Гарэцкага / I. П. Чыгрын ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – 2-е выд, выпраўленае. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 166 с. – ISBN 985-08-0539-0 : 1207р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 136

  ББК 83.3(2=Бела)5 П21

  Пачынальнікі
  : з гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. В. В. Барысенка, А. І. Мальдзiс ; уклад. Г. В. Кісялёў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – 544 с. – 4,5р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 137

  ББК 83.3(2=БЕЛА)5 П21

  Пачынальнікі
  : з гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст. / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд.: В. В. Барысенка, А. І. Мальдзiс ; уклад. Г. В. Кісялёў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – 544 с. – 850р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 138

  ББК 83.3(2=Бело)5-8 Багдановіч М. К12

  Кабаковіч, А. К.
  Паэзія Максіма Багдановіча
  : (дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага) / А. К. Кабаковіч ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. І. Д. Ралько, Н. С. Перкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 136 с. – ,8р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 139

  ББК 83.3(2=Бела)7 Г76

  Грамадчанка, Т. К.
  Перад праўдай высокай і вечнай
  : беларус. проза сёння / Т. К. Грамадчанка ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 143 с. – ISBN 5-343-00745-7 : 2,2р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 140

  ББК 83.3(2=Бело) Л24

  Лапінскене, А. П.
  Перазовы сяброўскіх галасоў
  : Беларус.-літоўск. літ. узаемадзеянне ад старажытнасці да нашага часу / А. П. Лапінскене, А. І. Мальдзiс ; АН Літ.ССР. Ін-т літоўск. мовы і літ., АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 246 с. – ISBN 5-343-00299-4 : 2,3р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 141

  ББК 83.3(4Беі)4 Б87

  Бразгуноў, А. У.
  Перакладная белетрыстыка Беларусі XV - XVII стагоддзяў
  / А. У. Бразгуноў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 302 с. – ISBN 978-985-08-0870-7 : 5954р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 142

  ББК 83.3(2=Бело)3 П55

  Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст.
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; уклад., прадм. і камент. А. Ф. Коршунава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 175 с. – 1,7р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 143

  ББК 63.3(2Б)4 П55

  Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. Ю. С. Пшыркоў ; Уклад., уступ. арт. і камент. А. Ф. Коршунава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 246 с. – 1,14р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 144

  ББК 83.3(2=Бело)7 Д43

  Дзюбайла, П. К.
  Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе
  / П. К. Дзюбайла ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1973. – 176 с. – ,41р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 145

  ББК 83.3(2=Бело)7 Д43

  Дзюбайла, П. К.
  Праблемы сучаснай беларускай прозы
  / П. К. Дзюбайла, В. Жураўлёў, М. П. Луфераў ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1967. – 268 с. – 1,08р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 146

  ББК 83.3(2=Бела)5 М29

  Мархель, У. І.
  Прадвесце
  : беларус.-польскае літ. узаемадзеянне ў 1-й палавіне XIX ст. / У. І. Мархель ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 110 с. – ISBN 5-343-00749-Х : 2,2р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 147

  ББК 76.116.3(2Б) П68

  Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; уклад., уступ. арт. і камент. У. Г. Кароткага. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 308 с. – ISBN 5-343-00437-7 : 3,4р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Ж85

  Жук, Ігар Васільевіч
  Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання (на матэрыялах беларускай літаратуры)
  : Аўтарэф. дыс.... доктара філал. навук: 10.01.08 / І. В. Жук ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 2004. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  ББК 83.3(2=Бело)7 М34

  Матруненак, А. П.
  Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана
  / А. П. Матруненак ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 304 с. – 1,27р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 150

  ББК 83.3(2=Бело)7 М34

  Матруненак, А. П.
  Псіхалагічны аналіз у сучасным беларускім рамане
  / А. П. Матруненак ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 223 с. – ,82р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека