Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 50
 • 21

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Кліматычныя катаклізмы, голад i эпідэміі ў Бeлapyci ў 1840—1850-я гг. (на матэрыялах Гродзенскай губерні)
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2021. – № 1. – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа
  : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. М. Семянчук, С. М. Токць, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 399 с. – ISBN 985-417-479-4 : 5624р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Культура Гродзеншчыны: рэгіянальныя асаблівасці, генезіс, працэсы
  / А. М. Пяткевіч [і інш.] // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 65-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 65.04 Р32

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Лакальныя структуры ўлады ў доўгачасовай гістарычнай перспектыве (на прыкладзе мікрараёна Скідальшчына XV - пачатку ХХ ст.)
  / С. М. Токць // Регионалистика : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. Н. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 223-244. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 60.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Мадэрнізацыйная тэарэтычная парадыгма ў даследваннях сацыяльна-культурнай трансфармацыі традыцыйных сялянскіх супальнасцяў
  / С. М. Токць // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2013. – № 2(153). – С. 111-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Матэрыялы да гісторыі Горадні і ваколіц у зборах Нацыянальнай бібліятэкі імя Асалінскіх “Асалінэум” у Вроцлаве
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XVI – XX ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Горадня, 7 лістапада 2009 г. – Гародня : 2009. – С. 338-357. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Метадалогія і метады гісторыка-дэмаграфічнага даследавання беларускага мястэчка XIX ст. (на прыкладзе Скідзеля)
  / С. М. Токць // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 54-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Метамарфозы вызвалення ад прыгону: ці сялянская рэформа 1861 г. магла быць іншай?
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2021. – № 3. – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Мясцовая шляхта і дзяржаўная адміністрацыя Расійскай імперыі ў Гродзенскай губерні: лаяльнасць і супраціў, 1802-1860-я гады
  : [манаграфія] / С. М. Токць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – 382 с. – ISBN 978-985-7134-72-4 : 20р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 63.3(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нараджальнасць і смяротнасць у традыцыйнай сялянскай супольнасці Беларусі XIX - пачатку XX ст. (па матэрыялах Глыбоцкага прыхода)
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2014. – № 11. – С. 14 - 22. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека