Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1625
 • 51

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Дэрывацыйныя мажлівасці суфікса -ЛЬН- пры ўтварэнні адвербіяльных тэрмінаў ад'ектываў у беларускай мове
  / А. I. Багдзевіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Асноўныя тэндэнцыі лексіграфічнага адлюстравання адвербальных тэрмінаадзінак-ад'ектыва ў беларускай мове ў 1990-2000 г.
  / А. I. Багдзевіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VII Международной научной конференции 14 - 15 апреля 2000 г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Отв. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Аб некаторых прагматычных і граматычных асаблівасцях мастацкага загалоўка (на прыкладзе загалоўкавых комплексаў з лірыкі Я. Купалы)
  / А. I. Багдзевіч // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 42-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н17

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Да пытання аб паходжанні славянскіх дзеяпрыметнікаў залежнага стану цяперашняга часу
  / А. I. Багдзевіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевіч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 3-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Тэрміналагічная праца пры чытанні лінгвістычных курсаў у вну
  / А. I. Багдзевіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 334-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Загаловак як кампанент метатэксту творчасці Янкі Купалы
  / А. I. Багдзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 8-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Да пытання аб вывучэнні граматычных катэгорый дзеепрыметніка
  / А. I. Багдзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 291-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Праблемы даследавання марфанемы як адзінкі марфалагічнага ўзроўню сучаснай беларускай мовы
  / А. I. Багдзевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 30-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Тэрміналагічная лексіка ў беларускіх лексікаграфічных крыніцах
  / А. I. Багдзевіч // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 49-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  П.У. Сцяцко як даследчык беларускай нацыянальнай тэрміналогіі
  / А. I. Багдзевіч // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 19-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека