Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 41

  ББК 63.3(4Беі)6 Г51

  Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі)
  : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 375 с. – ISBN 978-985-08-2784-5 : 16,98р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 63.1(4Беі) Г51

  Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі
  : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 322 с. – ISBN 978-985-08-2283-3 : 9,79р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 63.3(4Беі)5 Г51

  Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1
  / А. А. Каваленя [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 584 с. – ISBN 978-985-08-1309-1 : 53728р., 8экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 63.3(4Беі)5 Г51

  Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 2
  / М. У. Смяховіч [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 654 с. – ISBN 978-985-08-1487-6 : 74752р., 7экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 63.3(4Бел)6 Д18

  Даніловіч, Вячаслаў Віктаравіч
  Дзейнасць арганiзацыi "Змаганне" ў Заходняй Беларусi (1927-1930 г.г.)
  : аўтарэф. дыс. канд. гiстар. навук: 07.00.02 / В. В. Даніловіч ; Беларускі дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мн., 2000. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Даніловіч, В. В.
  Дзейнасць арганізацыі "Змаганне" ў Гродне ў 1927-1930 гг.
  / В. В. Даніловіч // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 291-297. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Удзел моладзі ў нацыянальна-культурным жыцці Савецкай Беларусі (1921-1939)
  / В. В. Даніловіч // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2018. – № 4. – С. 19-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 63.3(4Беі) К48

  Клецк у гісторыі Беларусі (да 500-годдзя Клецкай бітвы)
  : матэрыялы навукова-практычнай канф., Клецк, 5 жніўня 2006 г. / Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка" ; навук. рэд.: В. В. Даніловіч, А. А. Каваленя. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2007. – 174 с. – ISBN 978-985-6769-25-5 : 9740р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 63.3(4Беі) К85

  Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; рэдкал.: В. Л. Лакіза, У. В. Тугай, А. І. Дзярновiч ; уклад. і навук. рэд. А. І. Дзярновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 461 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2537-7 : 18р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  ББК 63.3(4Беі) Л93

  Людзі і ўлада Навагрудчыны : гісторыя ўзаемадзеяння
  : (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. В. В. Даніловіч, А. Б. Доўнар, А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 359 с. – ISBN 978-985-08-1522-1 : 53554р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека