Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 1

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Даніловіч, В. В.
  Ажыццяўленне камсамолам нацыянальнай працы сярод яўрэйскай моладзі Савецкай Беларусі ў 1920-я - пачатку 1930-х гг.
  / В. В. Даніловіч // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 19-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.

  Каваленя, А. А.
  Апантаны археалогіяй (Да 50-годдзя Вадзіма Лакізы)
  / А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, А. П. Салаўянаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2020. – № 8. – С. 38-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Арганізацыя палітычнай асветы моладзі Савецкай Беларусі ў 1921-1928 гг.
  / В. В. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя навукі. – 2016. – № 1. – С. 14-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л - Я
  / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.] ; склад. Ю. У. Каласоўскі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – 462 с. – ISBN 978-985-11-0549-2 : 40747р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 65.262 Б23

  Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя
  / аўт.: Ш. І. Бекцінееў [и др.] ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: В. М. Ананіч [и др.]. – Мінск : Беловагрупп, 2017. – 359 с. – ISBN 978-985-7154-17-3 : 28р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў
  : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [и др.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – 303 с. – ISBN 978-985-531-533-0 : 11р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў
  : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [и др.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – 389 с. – ISBN 978-985-531-534-7 : 14р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 72.(4Беи) Н34

  Даніловіч, В. В.
  Беларуская гістарычная навука на сучасным этапе: дасягненні і новыя задачы
  / В. В. Даніловіч // Наука - инновационному развитию общества : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 нояб. 2018 г. / НАН Беларуси ; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 626-640. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 66.3(4Беі) Р96

  Даніловіч, В. В.
  Беларуская дзяржаўнасць у адлюстраванні навуковых даследванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  / В. В. Даніловіч // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці : зб. матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канф., Мінск, 24 - 25 лістапада 2011 г. / Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце РБ, Ін-т гісторыі НАН Беларусі, НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 19-24. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(4Беі)6 Р17

  Разуванава, К. С.
  Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.)
  / К. С. Разуванава ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. В. В. Даніловіч. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 247 с. – ISBN 978-985-08-1589-7 : 29432р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека