Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 79
 • 61

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Слова пра паход Ігаравы ў празаічным перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла, І. У. Каяла // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 109113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  ББК 83.3(4Беі) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Станаўленне і развіццё жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 123 с. – 1130р., 35экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 63

  ББК 83.3(4Беі) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Станаўленне і развіццё жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 123 с. – 662р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Старажытная беларуская літаратура: усходнеславянскі кантэкст
  / У. I. Каяла // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 39-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Старажытная беларуская літаратура: усходнеславянскі канэкст
  / У. I. Каяла // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 18-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  ББК 83.3(4Беі) С77

  Старажытная літаратура ўсходніх славян XI-XIII стагоддзяў
  : Хрэстаматыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; уклад., аўт. прадм.., перакл. У. I. Каяла, Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая, У. Г. Кароткі. – Гродно : ГрДУ, 2004. – 250 с. – ISBN 985-417-552-9 : 4881р., 100экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Творчасць А.Р. Пшчолкі ў беларускай крытыцы
  / У. I. Каяла // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 167-171. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 83. А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Традыцыі візантыйскай агіяграфіі ў літаратуры ўсходніх славян
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. , Брэст, 21 лютага 2012 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2013. – С. 83-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Традыцыі літаратуры Старажытнай Русі ў беларускай літаратуры XI-XVIIстст.
  / У. I. Каяла // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 302-307. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  Традыцыі літаратуры Старажытнай Русі ў старабеларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-515. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека