Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 593
 • 276

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Пескин, Аркадий Борисович
  Новомодальный контрапункт в музыке белорусских композиторов второй половины ХХ века
  / А. Б. Пескин // Вести Института современных знаний. – 2016. – № 4. – С. 51-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 277

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Барановская, Татьяна Григорьевна
  Диалог в музыкальной культуре сквозь призму трансформации жанра
  / Т. Г. Барановская // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 324–326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 278

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Мастацкія працэсы ў манументальнай скульптуры Беларусі. Феномен імітацыі манументальнасці
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 282-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 279

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 280

  полный текст

  ББК 85. N23

  Kozieniewskaja, A.
  Контрольно-измерительные материалы по музыке для учреждений общего среднего образования Беларуси
  / A. Kozieniewskaja // Narzedzia pomiaru efektow ksztalcenia. – Kalisz : Mazowieckie Centrum Poligrafii, 2016. – С. 377-382. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 281

  полный текст

  ББК 85.

  Барановская, Татьяна Григорьевна
  Музыкально-педагогическое образование в Беларуси: современные проблемы
  / Т. Г. Барановская // Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. .Ярославль, 21-22 апреля 2016 года. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 282

  полный текст

  ББК 71. К90

  Бедюх, Наталия Анатольевна
  Духовные истоки Великой Победы
  / Н. А. Бедюх // Культура. Наука. Творчество : IX Международная науч.-практ. конференция, Минск, 5 мая 2015 г. : сб. науч. ст. – Минск : БГУКИ, 2015. – С. 47-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 283

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Гарадская скульптура як прадукт эвалюцыі манументальнай школы Беларусі ва ўмовах магістральнага развіцця сусветнага мастацтва
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 28-29 лістапада 2013 г. У 2 ч. Ч.1. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 209-214. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 284

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Прасторавыя і пластычныя тэндэнцыі інтэрнацыянальнай скульптуры ХХ стагоддзя і іх уплыў на трансфармацыю сучаснай манументальнай пластыкі Беларусі
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: VI Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 2 красавіка 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 209-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 285

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Современная монументальная скульптура Беларуси: китч и public art, тонкая грань сопряжения
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: V Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка 2012 г. – Мінск : 2012. – С. 230-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 286

  полный текст

  ББК 74. М75

  Чайко, Марина Петровна
  Сучаснае мемарыяльнае будаўніцтва на Беларусі
  / М. П. Чайко // Молодежь в науке - 2012. – Минск : Беларуская навука, 2013. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 287

  полный текст

  ББК 71. П95

  Чайко, Марина Петровна
  Гарадская скульптура - кіч або навацыя ў мастацтве
  / М. П. Чайко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : зборнік навуковых прац. Вып. 8 / Национальная Академия наук Беларуси. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 99-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 288

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Праблемы сучаснай беларускай мастацтвазнаўчай тэорыі ў галіне манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 20–21 лістапада 2014 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 143-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 289

  полный текст

  ББК 71. К90

  Чайко, Марина Петровна
  Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў манументальнай скульптуры Беларусі пачатку ХХI ст.
  / М. П. Чайко // Культура. Наука. Творчество = Культура. Навука. Творчасць : сборник научных статей. Выпуск 5. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2011. – С. 351-359. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 290

  полный текст

  ББК 71. К90

  Чайко, Марина Петровна
  Праблема персаніфікацыі мастацкіх вобразаў нацыянальнай спадчыны ў сучаснай манументальнай скульптуры Беларусі
  / М. П. Чайко // Культурная спадчына беларускага народа: праблемы захавання і развіцця : XXXVI навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Мінск, 28-29 красавіка 2011 г. – Мінск : 2011. – С. 144-147. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 291

  полный текст

  ББК 71. П95

  Чайко, Марина Петровна
  Праблемы сучаснай беларускай мастацтвазнаўчай тэорыі ў галіне манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : зборнік навуковых прац. Вып. 15 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 292

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Мемарыяльны комплекс па лініі супрацьстаяння ў Першую сусветную вайну 1915-1917 гг. у горадзе Смаргоні. Канцэптуальнае вырашэнне праекта
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: IV Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 24 красавіка 2011 г. – Мінск : 2011. – С. 200-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 293

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) С91

  Чайко, Марина Петровна
  Мастацкія вобразы нацыянальнай спадчыны ў манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Сучаснае мастацтва Беларусі: панарама, перспектывы : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 30 красавіка 2009 г. – Мінск : 2010. – С. 50-53. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 294

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Сучасныя беларускія мемарыялы, прысвечаныя ваенным падзеям Першай сусветнай вайны
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 25-26 красавіка 2013 г. У 5 ч. Ч.2. – Мінск : Права i эканомiка, 2013. – С. 54-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 295

  полный текст

  ББК 85. В74

  Иконникова, Лариса Николаевна
  Семиотические ресурсы интерпретирующих жестов хорового дирижера
  / Л. Н. Иконникова // Вопросы музыкального исполнительского искусства : научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 36. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2015. – С. 56-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 296

  полный текст

  ББК 85. М90

  Двужильная, Инесса Федоровна
  Григорий Фрид. Моноопера "Дневник Анны Франк": театр одной актрисы
  / И. Ф. Двужильная // Музыкальный театр: история и современность : научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 34. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2015. – С. 68-83. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 297

  полный текст

  ББК 85. L81

  Пескин, Аркадий Борисович
  Теоретическое музыкознание о методологии изучения взаимодействия компонентов многоголосной музыкальной фактуры
  / А. Б. Пескин // Literature and art of the new century: the transformation process and the continuity of traditions : materials of the international scientific conference on January 20-21, 2016, Prague. – Prague : Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera-CZ", 2016. – С. 45-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 298

  полный текст

  ББК 82. А93

  Стрижиченко, Юлия Александровна
  Специфика исполнительских приёмов свадебных песен Понеманья
  / Ю. А. Стрижиченко // Аўтэнтычны фальклор : праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зборнік навуковых прац удзельнікаў Х Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2016 г. – Мінск : БДУКМ, 2016. – С. 253-255. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 299

  полный текст

  ББК 82. А93

  Бейма, Татьяна Анатольевна
  Этно-проект «Кола» как форма презентации современного народного песенного творчества
  / Т. А. Бейма // Аўтэнтычны фальклор : праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зборнік навуковых прац удзельнікаў Х Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2016 г. – Мінск : БДУКМ, 2016. – С. 255-256. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 300

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Бейма, Татьяна Анатольевна
  Функционирование современного белорусского народного песнетворчества
  / Т. А. Бейма // Наука - образованию, производству, экономике. В 2 т. Т. 1 : материалы XXI (68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 11-12 февраля 2016 г. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. – С. 49-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...891011121314151617...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека