Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1621

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у "Тутэйшых" Янкі Купалы
  / I. Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 123-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1622

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Функцыянальная значнасць дзеясловаў маўлення ў паэзіі Максіма Танка
  / І. С. Лісоўская // Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации : материалы Международной научной конференции, г. Гродно, 20-21 марта 2012 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Л. М. Середа ; ред. кол.: Л. М. Середа [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 186-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1623

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Хвала і гонар нястомнаму даследчыку Косаўшчыны: Успамінаючы Алеся Зайку
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 41-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1624

  полный текст

  ББК 72.3 Л75

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Хрысціянскія айконімы ў тапаніміцы Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // М.В. Ломоносов в истории науки, культуры, университетского образования : материалы Международной научной конференции (Гродно,15-16 декабря 2011 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 237-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1625

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Хутчэй` і хутчэй" амонімы
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2007. – № 2. – С. 32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1626

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Ці ўсе прыказкі - вобразныя?
  / I. Я. Лепешаў // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 170-174. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1627

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Цяжкасці навучання беларускай мове замежных студэнтаў
  / А. М. Лапкоўская // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы ХVIIII Респуб. науч.-практ. студенческой конф. и ХV Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкульт. компетентности в учр. высшего обр. при обучении языкам)", Гродно 22 нояб. 2018 г. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – С. 322-325. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1628

  полный текст

  ББК 74. А58

  Лысюк, Г. М.
  Цяжкасці фарміравання арфаграфічных навыкаў у учняў І ступені агульнай сярэдняй адукацыі
  / Г. М. Лысюк // Альтернант - 2017 : материалы VII Международной научно-практической Интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, май 2017 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2017. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1629

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  "Чалавек гаворачы" ў беларускай моўнай карціне свету (на матэрыяле паэзіі Максіма Танка)
  / І. С. Лісоўская, Ю. Парфіновіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 138-142. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1630

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Нюнько, К. В.
  Чалавек праз прызму фразеалагізмаў з саматычнымі кампанентамі
  / К. В. Нюнько // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы ХVIIII Респуб. науч.-практ. студенческой конф. и ХV Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкульт. компетентности в учр. высшего обр. при обучении языкам)", Гродно 22 нояб. 2018 г. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – С. 41-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...159160161162163164165166167168...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека