Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 174
 • 51

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная мова - шчодрая крыніца літаратурнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2016. – № 2. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  ББК 81.411.3 Д91

  Дыялектная мова Гродзеншчыны
  : хрэстаматыя па курсах: "Беларуская дыялекталогія", "Гісторыя беларускай мовы", спецкурсах: "Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны", "Беларуская этналінгвістыка" для студ. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: Н. К. Памецька, М. А. Даніловіч. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 260 с. – ISBN 978-985-417-933-9 : 12085р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектная фразеалогія ў творах Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 61-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фанетычныя асаблівасці фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 51 / АН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; адказны рэд. А. І. Падлужны ; рэдкал.: А. І. Жураўскі, А. А. Крывіцкі, і інш. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – С. 67-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фразеалагізмы ў мове твораў Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 117-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Дыяхранічныя парадоксы ў фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2020. – № 7. – С. 32-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Жыццё, прысвечанае навуцы. да юбілею: Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 37-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  З дыялектнай фразеалагічнай спадчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследванні : навуковы зборнік. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 85-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Антухевіч , С. Л.
  З лексікі вёскі Хадзілоні Шчучынскага раёна
  / С. Л. Антухевіч, М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 156-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  З фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 81-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне лексікі Гродзеншчыны ў ХХ ст.
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 17-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н17

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 258-263. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне лексікі і фразеалогіі ў пазаўрочны час
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 74-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 74.26

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне тапаніміі ў пазакласнай працы па мове
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 2. – С. 94-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Камбінаваныя фразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : Материалы VIII Международной научной конференции. 15 - 16 апреля 2003 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 256-260. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кампаратывізацыя слова як спосаб утварэння фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в синхронии и диахронии. Вып. 3 : сб. науч. статей. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кленічы і дыялогі на Гродзеншчыне
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 249-261. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кніга пра беларускіх мовазнаўцаў. - Рэц. на кн.: Дзятко Д. В. Мовазнаўцы: нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі / Д. В. Дзятко, П. А. Міхайлаў. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 496 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 5. – С. 49-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  ББК 81.411.3 К63

  Комплексныя кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў спецыяльнасці 02.19
  / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: Н. М. Гардзей [і інш.]. – Гродна, 1991. – 58 с., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 70

  ББК 82.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лексічныя дыялектызмы ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2003. – № 1. – С. 84-89. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 71. К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лепешаў Іван Якаўлевіч
  / М. А. Даніловіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  : дапаможнік / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008. – 227 с. – ISBN 978-985-515-093-1 : 7903р., 71экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 01 Мовазнаўства 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-600. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны [Электронны рэсурс]
  : дапаможнік / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека