Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 174
 • 126

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Структурныя тыпы рыфмаваных фразеалагізмаў у беларускай дыялектнай мове
  / М. А. Даніловіч // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст., посвящ. 160-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского, 80-летию филол. фак. Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы и 80-летию Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: А. А. Булгакова [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 338-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  Стылістыка і культура беларускага маўлення
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-556. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  "Супраць ліха на ўзгорачку дзе пень на калоду брэша": канструкцыйна-колькасныя фразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2001. – № 10. – С. 45-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Так кажуць на Астравеччыне
  / Н. К. Памецька, М. А. Даніловіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Такім ён быў [Пра І. Я. Лепешава]
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Тапанімічнае мікраполе вёскі Дзертіца Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і даследаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 3 / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; рэдкал.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 126-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Тапанімічныя кампаненты ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VII Международной научной конференции 14 - 15 апреля 2000 г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Отв. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 167-170. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  ББК 81.411.3-4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Тлумачальны слоўнік рэгіянальных прыказак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч, М. А. Якалцэвіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. – 144 с. – ISBN 978-985-1674-18-6 : 13,42р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Т.Ф. Сцяшковіч - руплівы даследчык мовы Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 3-5. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Тыпы міжмоўных фразеалагічных адпаведнасцей
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 2(113). – С. 56-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  ББК 81.02 С48

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Тыпы фразеалагічных дыялектызмаў
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : материалы V республиканской научной конференции, посвященной памяти В. М. Никитевича. 21 - 22 мая 1996 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Редкол. Н. С. Гребенщикова, [и др.]. – Гродно : 1996. – С. 201-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  У фразеалагічны слоўнік Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 12-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  Уводзіны ў тэхніку навуковых даследаванняў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-339. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 139

  полный текст

  Уводзіны ў тэхніку навуковых даследаванняў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-204. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 140

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Узоры гаворак Гродзеншчыны пачатку XXI ст.
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 146-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 141

  ББК 81.41-211 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Уласнае імя як элемент дэрывацыйнай базы фразеалагізма
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 2 республиканской конференции, Гродно, 25-26 сентября 1986 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1986. – С. 38-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 142

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Улік назоўнікавага кампанета пры размяшчэнні фразеалагізмаў у слоўніку (на матэрыяле фразеалагічнага слоўніка твораў Янкі Купалы і іншых крыніц)
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 143

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Унікальнасць аказіянальных кампанентаў фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в синхронии и диахронии. Вып. 2 : сб. науч. статей. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 21-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 144

  полный текст

  ББК 83.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Успамінаючы Федара Янкоўскага. Да 100-годдзя з дня нараджэння Ф. Янкоўскага
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2018. – № 9. – С. 13-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 145

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Устарэлыя словы ў складзе дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 312-318. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 146

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Устойлівасць фразеалагізмаў з цьмянымі кампанентамі ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 102-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 147

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Утварэнне фразеалагізмаў шляхам канкрэтызацыі ўнутранага вобраза
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 29-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фактары міжмоўнай фразеалагічнай эквівалентнасці
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1(149). – С. 53-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фітафразеалогія ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 343-348. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 150

  полный текст

  ББК 74. К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Формы і напрамкі лінгвістычнага краязнаўства
  / М. А. Даніловіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 29-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека